Calcul Matriceal – Produsul a doua matrici

Două matrici A(m,n) şi B(l,p) se pot înmulţi dacă numărul de coloane al primei matrici este egal cu numărul de linii al celei de a doua, deci dacă n=l.
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void main(void)
{
  float a[20][20],b[20][20],c[20][20],v;
  int m,n,p,i,j,k;
  printf("Introdu nr de linii prima matrice:");
  scanf("%d",&m);
  printf("Introdu nr de coloane prima matrice:");
  scanf("%d",&n);
  printf("Introdu nr de coloane a celei de a doua matrice:");
  scanf("%d",&p);
  printf(”Introdu elem primei matrice:\n”);
  for(i=0;i < m;i++)     for(j=0;j < n; j++)     {       printf("a[%d][%d]=",i,j);
      scanf("%f",&v);
      a[i][j]=v;
    }
  printf("Introdu elem celei de a doua matrice:\n");
  for(i=0;i < n;i++)     for(j=0;j < p;j++)     {       printf("b[%d][%d]=",i,j);       scanf("%f",&v);       b[i][j]=v;     }   for(i=0;i < m;i++)     for(j=0;j < p;j++)     {       c[i][j]=0;       for(k=0;k < n;k++)       c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];     }   printf("Elem matricei produs:\n");   for(i=0;i < m;i++)     {       for(j=0;j < p;j++) printf("%f",c[i][j]);       putchar("\n");     }   getch(); }

Leave a Reply