Constructiile de bază ale limbajului C – Notiuni generale

Caracterele
La scrierea programelor C se foloseşte un subset al setului de caractere al codului ASCII. Aceste coduri sunt în intervalul [0,127] şi se împart în mai multe categorii:
• negrafice (de control); au coduri în intervalul [0,32). Aici se încadrează şi caracterul Del având codul ASCII 127
• caracterul spaţiu având codul ASCII 32
• caractere grafice în intervalul (32,127), aici intrând literele mari având codul ASCII în intervalul [65,96], literele mici [97,122], cifrele [48,57] şi caracterele speciale

Identificatorii
Un identificator este o succesiune de litere şi eventual cifre care începe cu o literă (mică, mare) sau cu caracterul de subliniere. Standardul ANSI C precizează că identificatorii pot avea orice lungime dar nu toate caracterele vor fi obligatoriu semnificative. Dacă identificatorul este implicat într-un proces de editare de legături externe, se iau în considerare cel puţin 6 caractere. în caz contrat, vor fi semnificative cel puţin 31 de caractere.
Exemplu de identificatori: x, asb9, pace_in_cosmos, _, _cifra
Nu pot fi identificatori: 9a, a+b, %w, salut!

Cuvinte cheie
Cuvintele cheie sunt identificatori rezervaţi ai limbajului, având o semnificaţie bine determinată. Acestea nu pot fi utilizate decât conform sintaxei limbajului.
Au fost definite 27 de cuvinte cheie în versiunea originală: int; extern; else; char; register; for; float; type; def; do; double; static; while; struct; goto; switch; union; return; case; long; sizeof; default; short; break; if; unsigned; continue; auto.

Constante şi variabile
Datele de diverse tipuri folosite în cadrul unui program pot fi clasificate în constante şi variabile.
O constantă memorează un anumit tip de date al cărei conţinut nu poate fi modificat pe parcursul execuţiei programului (dar poate primi o valoare iniţială). Spre deosebire de constante, unei variabile i se poate modifica valoarea în cursul execuţiei programului. Deci o variabilă ocupă o locaţie de memorie putând stoca diverse valori de acelaşi tip la momente de timp diferite. Unei constante respectiv unei variabile, pentru a putea fi identificate şi utilizate i se asociază un nume şi un tip.
Constantele simbolice se declară utilizând cuvântul cheie const şi este necesar ca acestea să fie iniţializate în momentul definirii.

Exemple:
const double PI=3.1415;
const int LIM=10000;

Modelatorul const poate fi folosit pentru a preveni ca o anumită funcţie să modifice argumentul sau argumentele transmise acelei funcţii.
Variabilele globale se declară în afara oricărei funcţii. Ele trebuie plasate înainte de prima utilizare dar este bine să fie declarate la începutul programului. Variabilele globale îşi vor păstra valoarea pe parcursul întregii execuţii a programului. Ele sunt utile atunci când mai multe funcţii utilizează aceleaşi variabile.

Exemplu:
Să se rescrie programul de mai sus utilizând o variabilă globală.
#include "stdio.h"
//se declară variabila globală fact de tip întreg şi se iniţializează cu 1
int fact=1;

void factorial(int n)
{
  int i;
  fact=1;
  //variabila globală fact va conţine valoarea lui n!
  for(i=2;i <= n;i++)   fact=fact*i; } void main(void) {   int v;   //apelăm funcţia factorial cu un parametru real având valoarea 3   factorial(3);   //afişăm valoarea lui 3!; se observă că valoarea   printf("3!=%d\n" ,fact);   //variabilei globale fact este cunoscută atât în funcţia main cât şi în   //funcţia factorial   printf("Introdu o valoare: ");   scanf("%d",&v);   //apelăm din nou funcţia factorial pentru valoarea v   factorial(v);   //afişăm valoarea lui v!; din nou folosim variabila globală fact   printf("%d!=%d\n",v,fact); }

Comentarii
Un comentariu începe cu succesiunea de caractere /* şi se termină */ în cadrul comentariului neavând voie să apară aceste construcţii (deci comentariile nu pot fi imbricate). Comentariile pot fi plasate oriunde în program, atât timp cât ele nu apar în mijlocul unui cuvânt cheie sau identificator.
în C++ se poate introduce un comentariu linie folosind succesiunea de caractere ‘//\ Datorită simplităţii celei de a doua forme, în exemplele prezentate am folosit comentarii linie, cu menţiunea că acestea sunt specifice limbajului C++.
Exemple:

/* Acesta este
un comentariu in C*/
int tablou[10][10]; //acesta e un comentariu linie C++

Leave a Reply