Geografia Europei: Clima

Europa are o climă temperată şi doar în partea nordică climă rece.
Factorii care influenţează clima:
• poziţia geografică, aşezarea geografică a continentului,
• vânturile de vest,
• relieful,
• curenţii marini.
Elementele climatice:
a. ) Regimul termic
• temperatura medie anuală scade din SV spre NE: 18 °C în sud, o °C în nordul
Scandinaviei.
b. ) Regimul precipitaţiilor
• în general, datorită deschiderii spre Oceanul Atlantic, se înregistrează cantităţi
medii anuale de precipitaţii suficiente pentru vegetaţie;
• predomină valorile medii cuprinse între 500-1000 mm/an;
• cantităţi între 300-500 mm/an cad la nord de Marea Caspica şi Marea Neagră şi
în nordul Peninsulei Scandinaviei;
• cantităţi ridicate, între 1000-1200 mm/an, cad pe versanţii cu expunere vestică
spre Oceanul Atlantic şi în culmile montane.
c. ) Regimul eolian
• predomină vânturile de vest;
• cele mai însemnate vânturi;
• Bora: Mării Adriatice, M-ţii. Dinarici;
• Mistralul: Masivul Francez spre marea Mediterană;
• Austrul: Munţii Dinarici şi Balcanici;
• Crivăţul: vânt din est şi nord-est.

Leave a Reply