Geografia Europei: Statele continentului Europa – Belgia

belgia
Suprafaţa: 30 mii km2.
Populaţia: 10,2 milioane.
Capitala: Bruxelles.

Aşezarea geografică:
• în Europa Vestică,
• Are ieşire la Marea Nordului.

Relieful:
• în partea centrală şi de sud, munţi vechi, puternic erodaţi,
• Podişul Ardeni,
• Câmpia Flandriei.

Clima: temperat-oceanic.
Apele: Meuse, Sambre, Escaut.
Vegetaţia: păduri de foioase şi conifere.

Populaţia:
• Densitate forte ridicată 339 loc/km2.
• Două comunităţi: flamanzi şi valoni.

Oraşele: Brugge, Liege, Gând, Gent, Charleroi, Antwerpen. Economia: forte dezvoltat.
Resursele: cărbune, minereuri de fier.

Agricultura:
• Se cultivă mai ales cereale, legume, plante furajere.
• Creşterea animalelor: ovine, bovine.

Industria:
• Industria construcţiilor de maşini,
• Industria energiei electrice,
• Industria siderurgică,
• Industria chimică,
• Industria textilă,
• Industria alimentară.

Turismul: foarte dezvoltat.
Oraşe turistice importante: Bruxelles, Liege, Brugge, Gând, Antwerpen.

Leave a Reply