Geografia Europei: Statele continentului Europa – Bulgaria

bulgaria
Suprafaţa: 110 mii km2.
Populaţia: 8,5 milioane.
Capitala: Sofia.

Aşezarea geografică:
• în nord estul Peninsulei Balcanice.
• Are ieşire la Marea Neagră.

Relieful:
• Variat, predominant înalt.
• Principale unităţi de relief: M-ţii Balcani, M-ţii Rila (vf. Musala 2925 m, cel mai înalt vf. din Bulgaria), M-ţii Pirin, Podişul Brebalcanic, Câmpia înaltă a Dunării, CâmpiaTraciei Superioare.

Clima:
• Temperat în nord,
• La sud deM-ţii Balcani clima este mediteraneană.

Apele: Dunărea, Mariţa, Struma, Tundgea.

Vegetaţia:
• Păduri de foioase (stejar şi fag),
• Păduri de conifere,
• Vegetaţie mediteraneană (castani, migdali).

Populaţia:
• Formată din bulgari, turci, romi.
• Spor natural negativ (-4,696o).

Oraşele: Varna, Burgas, Plovdiv, Ruse.

Economia:
• în tranziţe spre economia de piaţă.

Resursele: lignit, minereuri neferoase, petrol, gaze natural.

Agricultura:
• Cele mai importante plante cultivate: tutun (2-lea pe glob), trandafir, viţa de vie, cereale, legume.
• Se cresc: ovine, bovine.

Industria:
• Ramuri tradiţionale: textilă, alimentară,
• Industria energetică,
• Industria constructoare de maşini,
• Industria chimică,
• Industria cosmetică (3A din producţia mondială de ulei de trandafir).

Turismul:
• Litoralul bulgăresc al Mării Negre în plină dezvoltare.
• Munţii Rodopi, Pirin.

Leave a Reply