Geografia Europei: Statele continentului Europa – Danemarca

danemarca
Suprafaţa: 43 mii km2.
Populaţia: 5,3 milioane.
Capitala: Copenhaga.

Aşezarea geografică:
Cea mai mare parte a teritoriului este aşezată pe peninsula Jutland, cuprinzând şi o serie de insule.

Relief: câmpii joase, de acumulare glaciară.

Clima: temperat-oceanic.

Apele: numeroaseşi scurte are multe lacuri glaciare.

Vegetaţia: lande, păduri (pe suprafeţe mici).

Populaţia: densitate medie (126 loc/km2).

Oraşele: Odensee, Alborg, Kolding.

Economia: dezvoltată.

Resursele: petrol, gaze naturale.

Agricultura: foarte dezvoltată, mai ales creşterea animalelor (porcine, bovine). Industria: vechi tradiţii în industria alimentară, construcţia de nave. Turismul: dezvoltat.

Leave a Reply