Geografia Europei: Statele continentului Europa – Franta

franta
Suprafaţa: 554 mii km2.
Populaţia: 58 milioane.
Capitala: Paris.

Aşezarea geografică:
• în Europa de Vest,
• Are ieşire la Oceanul Atlai
Marea Mediterană,
• îi aparţine Insula Corsica.

Relieful:

• Variat, dar predominant cu altitudini reduse, sub 500 metri.
• Câmpii:
• Bazinul Parisului,
• Bazinul Acvitaniei,
• Câmpia Alsaciei.
• Dealurile şi podişurile:
• Podişul Ardeni,
• Podişul Lorenei.
• Munţii: Munţii Alpi, Munţii Pirinei, Munţii Vosgi, Munţii Jura, Masivul Central.

Clima:
• Temperat oceanic în vest,
• Temperat continantal în centru,
• Mediteranean în sud,
• Alpin în munţii Alpi.

Apele:
• Are o reţea hidrografică densă.
• Cele mai mari fluvii fiind:Loire, Ron, Rin, Sena, Garonne.
• Lacurile: glaciare.

Vegetaţia:
• Păduri de foioase şi de conifer, păşuni,
• în sud vegetaţie mediteraneană.

Populaţia:
• Are densitate medie (105 loc/km2).
• Prezintă un grad ridicat de urbanizare 75%.

Oraşele: Marsilia, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice, Cannes, Strasbourg, Le Havre, Lille.

Economia: una dintre marile puteri economice mondiale, este forte dezvoltată.

Resursele: variat, cărbuni, bauxită, uranium, minereuri de fier, minereuri neferoase Agricultura:
• Foarte performantă, fiind una din marile ţări exportatoare de produse agricole.
• Se cultivă: cereale, legume, viţa de vie, măsline, citrice, sfecla de zahăr, cartofi, floarea soarelui.
• Se cresc: bovine, ovine, porcine, păsări.

Industria: foarte dezvoltată.
• Industria consrucţiilor de maşini,
• Industria siderurgică,
• Industria energiei electrice,
• Industria electronicelor,
• Industria confecţiilor,
• Industria alimentară (lactate, vin, produse de carne).

Turismul:
• Foarte dezvoltat, ocupă locul 1. pe glob.
• Cele mai vizitate sunt: capitala, riviera franceză, staţiunile montane, castelele.

Leave a Reply