Geografia Europei: Statele continentului Europa – Germania

germania
Suprafaţa: 356 mii km2.
Populaţia: 82 milioane.
Capitala: Berlin.

Aşezarea:
• Este situată în nord-vestul Europei Centrale.
• Are ieşire la Marea Baltică şi Marea Nordului.

Relieful
• înălţimile cresc treptat din nord spre sud;
• în nord se află Câmpia Germaniei de Nord (200 m);
• în centru: masivele hercenice erodate: Masivul Harz, Munţii Pădurea Neagră, Masivul Şistos Renan;
• în sud: M-ţiiAlpii Bavariei.

Clima:
• Temperat continentală de tranziţie,
• Temperat oceanic,
• Climat montan şi alpin.

Apele: Rhin, Dunărea, Elba, Oder, Weser, Main.
Vegetaţia: păduri conifere şi păduri de foioase.

Populaţia:
• Locul 2. după Rusia în Europa şi 1. în UE ca nr. de locuitori.
• Densitate: mare. (231 loc/km2).
• Cea mai mare concentrare de-a lungul râului Rhin.
• Locuitori: germani, turci, sârbi, polonezi, cehi, chinezi.

Oraşele: Hamburg, München, Frankfurt am Main, Essen, Dortmund, Stuttgard, Dresden, Hannover, Leipzig.
Economia: cea mai mare putere economică din Europa şi a 3-a din lume.

Resursele: cărbuni, sare, fier, gaze naturale, petrol, resurse hidroenergetice, resurse forestiere.
Agricultura: cereale, plante furajere, sfeclă de zahăr.

Industria: principale ramuri: construcţia de maşini, ind. petrochimică, industria electronică, metalurgia neferoasă, siderurgie.
Turismul: foarte dezvoltat (mai ales Valea Rhinului)

Leave a Reply