Geografia Europei: Statele continentului Europa – Irlanda

irlanda
Suprafaţa: 70 mii km2.
Populaţia: 3,6 milioane.
Capitala: Dublin.

Aşezarea geografică:
• Este aşezată pe Insula Irlanda,
• Este înconjurată de apele Oceanului Atlantic.

Relieful:
• Mai ales câmpii joase, înconjurate de munţi scunzi (sub 1000 de m).
Clima: temperat oceanic.

Apele:
• Râuri numeroase, dar scurte,
• Multe lacuri glaciare.

Vegetaţia:
• Păşuni şi iăneţe,
• Ţara cu cele mai reduse suprafeţe împădurite. Populaţia:
• Densitate foarte redusă.
• Populaţia este concentrată în capital.

Oraşele: Limerick, Cork, Kingstown, Galway. Economia: dezvoltată.
Resursele: minereuri de fier, bauxită, cărbuni.

Agricultura:
Specializată în creşterea animalelor (bovine, ovine).
Pe suprafeţe reduse se cultivă cereale, cartofi, sfeclă de zahăr.

Industria: industria alimentară, industria textilă, industria metalurgiei neferoase, industria informaticii, industria farmaceutică.

Turismul:
• Bine dezvoltat,
• Peisajele irlandeze,
• Oraşul Dublin.

Leave a Reply