Geografia Europei: Statele continentului Europa – Slovacia

slovacia
Suprafaţa: 50 mii km2.
Populaţia: 5,4 milioane.
Capitala: Bratislava.
Aşezarea geografică: este situată în Europa centrală.

Relieful:
• Predomină munţii,
• M-ţii. Carpaţii, Câmpia Dunării.

Clima: temperat continentală.
Apele: Dunăre.
Vegetaţia: păduri de foioase şi conifere, păşuni alpine

Populaţia: densitatea medie 110 loc/km2, etnii: mai ales slovaci, alte etnii: maghiari, ucraineni, cehi.
Oraşele: Nitra, Presov, Komarno, Kosice.
Economia: modernă, în dezvoltare.

Resursele: minereuri de fier, minereuri neferoase (cupru, zinc).
Agricultura:
• Cultura plantelor: cereale, sfeclă de zahăr, cartofi.
• Se cresc: bovine, porcine, ovine.
Industria: siderurgică, alimentară, chimică.
Turismul: saturile montane, capitala.

Leave a Reply