Geografia Europei: Statele continentului Europa – Suedia

suedia
Suprafaţa: 450 mii km2.
Populaţia: 8,8 milioane.
Capitala: Stockholm.

Aşezarea geografică:
• Ocupă jumătatea estică a Peninsulei Scandinave, are ieşire la Marea Baltică.

Relieful:
• Format de la vest la est din M-ţii Scandinaviei (peste 2000 de m), podişuri: Podişul Suediei, câmpii înalte care a suferit o modelare glaciară, formăndu-se văi, morene şi depresiuni (păstrate sub forma unor lacuri).

Clima: temperat continental în sud, rece (în mare parte a teritoriului).

Apele: numeroase râuri, dar scurte, numeroase lacuri glaciare.

Vegetaţia: pădurile de conifere, vegetaţie subpolară.

Populaţia: ţara scandinavă cu cea mai mare populaţie, dar datorită marii sale întinderi, densitatea este redusă (20 de loc/km2). Cea mai mare parte a populaţiei este concentrată în partea centrală şi de sud.

Oraşele: Göteborg, Malmö, Uppsala, Kalmar.

Economia:
Foarte dezvoltată, cu o structură complexă (industrie, comerţ, servicii).

Resursele: minereuri de fier, resurse hidroenergetice.

Agricultura: este specializată în creşterea animalelor.
• Se cultivă mai ales: cartofi, ovăz, sfecla de zahăr.

Industria:
• Industria energiei electrice,
• Industria constructoare de maşini,
• Industria lemnului,
• Industria hârtiei.

Turismul: foarte dezvoltat, oraşe culturale, peisajul natural.

Leave a Reply