Geografia Europei: Statele continentului Europa – Ungaria

ungaria
Suprafaţa: 93 mii km2.
Populaţia: 10,3 milioane.
Capitala: Budapesta.
Aşezarea geografică: este situată în centrul Europei, nu are ieşire la mare.

Relieful: predomină câmpiile: Câmpia Tisei, Câmpia Dunării, Kis Alfold, munţi: Matra, Bükk, Mecsek, Bôrzsôny, Zempléni.

Clima: temperat continentală.
Apele: Dunărea, Tisa, Mureş, Criş, Râba, Drâva.

Etnii: majoritatea maghiari, alte etnii: români, slovaci, sârbi, chinezi.
Economia: dezvoltată.

Resursele: bauxită, petrol, cărbuni, ape termale.
Agricultura:
• Se cultivă: cereale, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, fructe, legume, viţa de vie.
• Se cresc: bovine, ovine, porcine.

Industria: este bine dezvoltată şi modernizată (construcţia de maşini, industria chimică, industria alimentară, industria siderurgică).
Turismul: este bine dezvoltat; cele mai importante centre sunt: capitala, Lacul Balaton, Eger, Pecs, Szeged.

Leave a Reply