Geografia Europei: Tipuri genetice de relief

Relief glaciar montan cuaternar
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune a gheţarilor cuaternari.
Forme de relief tipice
• circuri glaciare,
• văi glaciare,
• custuri, praguri, morene.
Arii reprezentative
• La altitudini de peste 1800 m (pirenean, alpin, caucazian).

Relief glaciar montan actual (gheţari actuali)
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune şi acumulare glaciară.
Forme de relief tipice
• circuri glaciare,
• văi glaciare,
• custuri, praguri, morene.
Arii reprezentative
• La altitudini de peste 3000 m (M-ţii Alpi, M-ţii Caucaz etc.).
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune şi acumulare a calotei glaciare care a acoperit nordul Europei, până la aprox. 50° lat N.

Relief glaciar continental
Forme de relief tipice
• morene,
• depresiuni,
• în nordul continentului, Câmpia Nord-Europeană.

Relief de modelare policiclică
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea agenţilor modelatori externi în timp foarte îndelungat.
Forme de relief tipice
• platforme de eroziune/suprafeţe de nivelare ,
• peneplene,
• pediplene.
Arii reprezentative
• Prezente în masivele vechi, sub formă de peneplene fragmentate şi înălţate la diferite altitudini şi în munţii sistemului alpin, sub formă de nivele de creste sau platouri.

Relief vulcanic
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de construcţie a reliefului datorită activităţii vulcanice din neogen şi actuale,
• eroziunea.
Forme de relief tipice
• conuri vulcanice,
• cratere vulcanice.
Arii reprezentative
• Platourile vulcanice din Islanda,
• Vulcanii activi din cuaternar – Vezuviu, Etna.

Relief petrografic
Relief carstic
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de dizolvare exercitată de apa încărcată cu dioxid de carbon pe rocile calcaroase.
Forme de relief tipice
• la exterior (exorcast): platouri calcaroase, câmpuri de lapiezuri, doline, chei,
• la interior (endocarst): peşteri, avene.
Arii reprezentative
• Podişul Karst (Slovenia), Munţii Alpi (peşteraHoloch), Meseta Spaniolă, Munţii Carpaţi.

Relief dezvoltat pe conglomerate
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune diferenţială asupra conglomeratelor.
Forme de relief tipice
• poduri interfluviale netede,
• stânci cu forme deosebite: babe, sfîncşi, coloane.

Relief dezvoltat pe şisturi cristaline, pe graniţe
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune a agenţilor externi.
Forme de relief tipice
• forme greoaie, masive, abrupturi, coloane verticale.
Arii reprezentative
• Alpii, M-ţii Pirinei, M-ţii Apenini etc.

Relief dezvoltat pe nisipuri
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune şi acumulare eoliană.
Forme de relief tipice
• dune de nisip,
• depresiuni eoliene.
Arii reprezentative
• Câmpuri de dune în SV Franţei, Câmpia Mării Caspice.

Relief dezvoltat pe loess şi depozite loessoide
Agenţi şi procese predominante
• tasare şi sufoziune.
Forme de relief tipice
• pe interfluvii: crovuri, găvane;
• în interior: hrube, tunele de sufoziune.
Arii reprezentative
• Areale cu roci specifice.

Relief structural
Relief cutat
Agenţi şi procese predominante
• influenţa structurii asupra proceselor morfogenetice.
Forme de relief tipice
• culme de anticlinal,
• văi de sinclinal,
• sinclinale suspendate,
• văi de anticlinal.
Arii reprezentative
Sistemul alpino-carpatic.

Relief în structură faliată
Agenţi şi procese predominante
• influenţa structurii asupra proceselor morfogenetice. Forme de relief tipice
• horsturi, grabene,
• aliniamente de abrupturi în trepte,
• cueste,
• văi structurale (consecvente, subsecvente, obsecvente). Arii reprezentative
• Sistemul alpino-carpatic.

Relief monoclinal
Agenţi şi procese predominante
• influenţa structurii asupra proceselor morfogenetice. Forme de relief tipice
• horsturi, grabene,
• aliniamente de abrupturi în trepte,
• cueste,
• văi structurale (consecvente, subsecvente, obsecvente). Arii reprezentative
• Regiunile deluroase.
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea apei din precipitaţii (difuză sau organizată). Forme de relief tipice
• organisme torenţiale,
• ogaşe,
• ravene.

Relief de pluviodenudare
Arii reprezentative
• Regiunile deluroase.
Glacisuri şi pedimente
Agenţi şi procese predominante
• retragerea versanţilor datorită pluviodenudării.
Forme de relief tipice
• glacis,
• pedimente,
• câmpii de glacis.
Arii reprezentative
• Europa sudică.

Piemonturi
Agenţi şi procese predominante
• eroziunea şi acumularea torenţială la baza unor regiuni mai înalte. Forme de relief tipice
• interfluvii piemontane,
• platouri,
• câmpii piemontane.
Arii reprezentative
• Nordul Munţilor Pirinei, regiunea Piemont din nordul Italiei.

Relief fluvial
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune, transport, acumulare a organismelor fluviale.
Forme de relief tipice
• forme de eroziune: lunci, terase, văi;
• forme de acumulare: câmpii de acumulare, limane fluviale.
Arii reprezentative
• Luncile largi şi terasele din lungul văilor intramontane / intradeluroase din zona Europei Sudice şi Centrale.

Relief fluvio-maritim
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea comună a acumulării fluviale şi marine.
Forme de relief tipice
• delta,
• grinduri maritime,
• limane fluvio-marine.
Arii reprezentative
• Delta Volgăi, Delta Dunării.

Relief litoral (maritim)
Agenţi şi procese predominante
• eroziunea şi acumularea marină.
Forme de relief tipice
• faleza,
• plaja,
• lagune,
• limane.
Arii reprezentative
• Ţărmurile cu fiorduri în Norvegia, cu riass în NV Franţei, Marea Britanie, dalmatic în vestul croaţiei Croaţiei.

Relief submarin
Agenţi şi procese predominante
• eroziunea şi acumularea submarină. Forme de relief tipice
• platforma continentală.

Leave a Reply