Geografia Europei: Uniunea Europeană

Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene
• Robert Schumann ministrul francez al Afacerilor Externe propunea crearea unei Comunităţi Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
• în 1950 s-a înfiinţat CECO, ce a reunit şase ţări: Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania, Italia şi Franţa.
• La 25 martie 1957, la Roma se semnează Tratatul de instruire a Comunităţii Economice Europene (CEE).
• Obiectivele acestui organism au vizat crearea unui pieţe comune şi dezvoltarea economică a CEE prin armonizarea politicilor economice ale statelor membre.
• 1959 Belgia lansează ideea de unificare într-o singură instituţie a înaltei Autorităţi a CECO.
• La 8 Aprilie 1965 s-a semnat tratatul de instituire a Comisiei Europene Unice şi a unui singur Consiliu de Miniştri pentru CEE.
• în 1973, în CEE, intră trei mari state: Danemarca, Irlanda, Marea Britanie.
• în 1981 devine stat membru şi Grecia.
• în 1986 intră Portugalia şi Spania.
• în februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht (Olanda), intrat în vigoare în 1993 prin care Comunitatea Economică Europeană se transforma în Uniunea Europeană. Acest tratat prevedea: piaţa europeană comună, uniune politică, cetăţenie comună, politică comună (în domeniul dezvoltării industriale, al cercetării ştiinţifice al protecţiei mediului, al transporturilor).
• în 1995 devin membre ale UE şi Austria, Finlanda şi Suedia, ajungându-se la 15 ţări membre UE.
• 2004 s-a înregistrat cel mai mare val de aderare de extindere, când intră: Cehia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Litvania, Slovenia, Polonia şi Ungaria.
• Din anul 2007 devin membre ale UE România şi Bulgaria, ajungându-se la 27 state membre.

Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene
• Suprafaţa: UE are suprafaţă de 4,32 milioane km2, 45% din suprafaţa Europei.
• Populaţia: 500 milioane, 69% din populaţia Europei.
• Capitala: Bruxelles.
• Relief: variat şi dezvoltat, atât pe structuri vechi cât şi noi: Câmpia Germano- Polonă, Câmpia Padului, Câmpia Dunării, Alpii, M-ţii. Carpaţi, M-ţii. Pirenei, M- ţii. Apenine, M-ţii. Balcani.
• Clima: predominant temperat continental moderat, temperat-oceanic,
mediterenean, subpolar.
• Apele: reţeaua hidrografică este bogată; numeroase lacuri, din punct de vedere genetic fiind variate.
• Vegetaţia: zona de pădure (păduri de foioase şi conifere), zona stepă, zona alpină, zona de vegetaţie meditereneană, zona de vegetaţie subpolară.

Populaţia
• 500 milioane de locuitori.
• Densitatea medie 115 loc/km2.
• Densitate mai ridicată 200-400 loc/km2 în Olanda, Belgia, Marea Britanie, Italia.
• Densitatea medie: 100-200 loc/km2 în Ungaria, Germania, Cehia, Slovacia.
• Densitatea redusă: Finlanda, Suedia.
• Cuprinde 27 ţări.
« Sunt 23 de limbi oficiale, care fac parte din familii lingvistice diferite (romanice, slave, germanice, finugorice).
• Forme de guvernământ diferite: 20 republici (România, Germania, Polonia), 7 monarhii constituţionale (Belgia, Olanda, Marea Britanie, Suedia, Danemarca, Spania, Luxemburg).

Economia
• Putere economică mondială.
• Cele mai dezvoltate ţări: Germania, Marea Britanie, Italia, Olanda, Belgia.
• 4 din ţările membre ale G8 (grupul celor 8 ţări cele mai dezvoltate).
• Toate ramurile industriale sunt bine dezvoltate.
• Din punct de vedere al agriculturii:
• Deţine ponderi reduse ale populaţiei ocupate.
• Este performantă prin randament şi export.
• în nordul UE domină creşterea animalelor.
• Cultura plantelor.
• în sud plante mediteraneene.

Turismul
• UE deţine supremaţia mondială.

Leave a Reply