Geografia Europei: Zonele biopedoclimatice

Polar şi subpolar

Zona biogeografică: tundra.
Vegetaţia: muşchi şi licheni, mesteacăn pitic, salcia pitică, ienupăr.
Fauna: renul, vulpea polară, iar în mediul acvatic foca, morsa.
Solurile: soluri de tundră.
Localizare: în insulele arctice, în nordul Scandinaviei şi Câmpiei Ruse, între capul nord şi Munţii Ural.
Observaţii: o regiune rece şi umedă cu vegetaţie sărăcăcioasă.

Temperat oceanic şi continental

Zona biogeografică: pădurile de conifere (taiga).
Vegetaţia: molid, brad, pin, zadă, mesteacăn.
Fauna: elanul, lupul, hermelin, râsul, vulpea roşie.
Solurile: spodosoluri (podzoluri).
Localizare: din Scandinavia până în Munţii Ural.
Observaţii: cea mai mare unitate forestieră din Europa; importantă resursă naturală.

Temperat oceanic şi continental

Zona biogeografică: pădurile de amestec.
Vegetaţia: conifere şi foioase.
Fauna: specii caracteristice.
Solurile: spodosoluri, cambisoluri.
Localizare: fâşie continuă între 50° şi 550 lat. N. Observaţii: Spre extremitatea estică se reduc în suprafaţă.

Temperat oceanic (şi zonele cu umiditate mai ridicată)

Zona biogeografică: păduri de foioase nemorale (cu frunze căzătoare). Vegetaţia: fag, stejar, tei, frasin, ulm, arţar, carpen.
Fauna: jderul, cerbul, căprioara, mistreţul, cocoşul de pădure. Solurile: argiluvisoluri, cambisoluri.
Localizare: Vestul Europei, Nordul Spaniei şi Arhipelagul Britanic. Observaţii: vegetaţia naturală a fost înlocuită de culturi agricole.

Temperat continental – Silvostepa

Zona biogeografică: silvostepa.
Vegetaţia: vegetaţie ierboasă xerofîlă şi pâlcuri de pădure cu stejar, tei, frasin, arţar, carpen.
Fauna: rozătoare, lupul, vulpea, mistreţul.
Solurile: molisoluri (cernoziomuri).
Localizare: specifică în Câmpia Rusă, pe o fâşie în diagonală pe direcţia SV-NE, din Câmpia Română până la poalele Munţilor Ural.
Observaţii: Apare ca o fâşie îngustă între stepă şi pădurile de foioase, în zonele cu umiditate mai ridicată.

Temperat continental – Stepa

Zona biogeografică: stepa.
Vegetaţia: ierburi mărunte, xerofile, graminee: colilia, păiuşul, pelinul.
Fauna: rozătoare: popândăul, şoarecele de stepă, hârciogul, iepurele etc.
Solurile: molisoluri(cernoziomuri, soluri bălane de stepă).
Localizare: Specifică Europei de est: în nordul Mării Negre şi al Mării Caspice şi pe suprafeţe reduse în Câmpia Română, Câmpia Tisei, Pen. Iberică.
Observaţii: Datorită lipsei pădurilor şi solurilor fertile, vegetaţia naturală a fost înlocuită de culturi agricole.

Mediteranean

Zona biogeografică: zona mediteraneană.
Vegetaţia: formaţiuni arbuştive: maquis, garriga (sudul Franţiei), frigana (Grecia).
Fauna: şacalul, broasca ţestoasă, scorpionul, magotul în Gibraltar (o specie de maimuţă).
Solurile: terra rossa.
Localizare: Litoralul Mării Mediterane (peninsulele din sudul Europei).
Observaţii: în altitudine urcă până la 300-400 m; spaţiu puternic modificat antropic.

Leave a Reply