Geografia Romaniei: Agricultura – Cultura plantelor

Cultura cerealelor
Grâu, porumb, orez, ovăz. Principale regiuni cerealiere sunt: C. Română, C. De Vest, Pod. Moldovei, Pod. Dobrogei, C. Transilvaniei.
Industria morăritului şi panificaţiei: Bucureşti, Craiova, Oradea, Constanţa, Brăila, Sibiu, Bacău, Iaşi, Botoşani.

Plante industriale
Plante uleioase: (floarea soarelui, rapiţa, soia, ricinul).
• Floarea soarelui este cea mai răspândită: C. Română, C. De Vest, Pod. Moldovei, Pod. Dobrogei.
• Soia: C. Română.
• Rapiţa: Bărăgan, Dobrogea.
• Ricinul: C. Română, Dobrogea.

Industria uleiului: Galaţi, Urziceni, Slobozia, Bucureşti, Oradea, Cărei, Iaşi, Constanţa.
Sfecla de zahăr: Culoarul Şiretului, Bărăgan, Dobrogea, C. Română, C. De Vest, Depr. Colinară a Transilvaniei, Depr. Braşovului.

Industria zahărului: Paşcani, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Craiova, Timişoara, Arad, Oradea, Cărei, Teiuş, Tg.-Mureş.

Plante textile: inul, cânepa.
Se cultivă: Pod. Someşelor, Depr. Giurgeului, Depr. Ciucului, Depr. Braşovului, Pod. Târnavelor, Pod. Sucevei.
Filaturi şi ţesături: Botoşani, Fălticeni, Sighişoara, Gheorgheni, Constanţa.

Legumele şi cartoful
Cartoful: Pod. Sucevei, Depr. Giurgiului, Depr. Ciucului, Depr. Braşovului.
Legumele: în jurul oraşelor mari, C. Crişene, C. Someşului, Văile Jiului, Culoarul. Şiretului.
Sere: Bucureşti, Codlea, Arad.
Industria conservelor: Arad, Oradea, Constanţa.

Cultura viţei de vie (viticultura)
Podgorii:
• Subcarpaţii de Curbură:podgoriile: Panciu, Odobeşti, Dealu Mare
• Moldova: Podgoria Cotnari
• Dobrogea: Murfatlari, Podgoria Niculiţel, Ostian
• Oltenia: Podgoria Drăgăşani
• Transilvania: pe Valea Târnavelor,
• Crişana: Podgoria Aradului, Valea lui Mihai

Prelucrarea strugurilor, combinate de vinificaţie:
• Moldova: Panciu, Odobeşti, Cotnari;
• Muntenia: Valea Călugăreasca;
• Dobrogea: Murfatlar;
• Transilvania: Jidvei (Alba).

Leave a Reply