Geografia Romaniei: Agricultura

Agricultura cuprinde:
• cultura plantelor
• creşterea animalelor

Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii:
a. ) Relieful:
• Câmpii: cultura cerealelor
• Dealuri, podişuri: cultura pomi-viticole
• Munţi: creşterea animalelor
b. ) Clima
c. ) Solurile (molisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, spodosoluri)

Teren agricol: orice suprafaţă de teren pe care se poate practica o formă sau alta de activitate agricolă.
Teren arabil: suprafaţa de teren la care se pot cultiva plante iar solul este arat.
Fondul funciar: reprezintă totalitatea suprafeţelor unui anumit teritoriu şi modul lor de utilizare.

Leave a Reply