Geografia Romaniei: Clima

România are o climă temperat continentală de tranziţie.
Factori care influenţează clima
• aşezarea pe Glob: paralela de 45 °C latitudine nordică arată că România este situată în mijlocul zonei de climă temperată;
• aşezarea în Europa Centrală: determină caracterul continental, determină situarea ţării noastre în zona de tranziţie a influenţelor temperată şi continentală;
• relieful: determină zonarea climei pe altitudini;
• Marea Neagră: influenţa ei se resimte numai pe o fâşie de 15-25 km de-a lungul litoralului.

Elementele climatice
a. ) Temperatura aerului
• temperatura medie anuală este +10 °C,
• temperatura medie a verii este +21 °C,
• temperatura medie a iernii este -2 °C,
• temperatura scade de la sud la nord (peste +11 °C în sud şi 8,5 °C în nord),
• temperatura scade cu creşterea altitudinii,
• temperatura maximă şi minimă: temperatura maximă absolută a fost de +44,5 °C la Ion Sion lângă Brăila în 10 august 1951., temperatura minimă absolută a fost de -38,5 °C în localitatea Bod în 25. Ianuarie 1942.
b. ) Precipitaţii atmosferice
• cantitatea medie anuală de precipitaţii medie este de 640 mm/an;
• relieful determină creşterea cantităţii de precipitaţii proporţional cu înălţimea;
• precipitaţii nu scad uniform:
• vara cade 1/3,
• iarna cade 1/5,
• primăvara şi toamna restul precipitaţiilor,
• luna cea mai ploioasă este iunie,
• luna cea mai uscată este februarie,
• pe zile se înregistrează între 80-90 zile de precipitaţii pe an, din care 20 zile cu ninsori.

Mişcările aerului

Principalele vânturi:
Vânturile de vest: dominante, bat tot timpul anului, dar în special vara, sunt calde şi umede, aducând precipitaţii.
Vânturile cu caracter regional:
• Grivăţul: bate dinspre NE mai ales în estul şi sud-estul ţării: este rece şi uscat provocând geruri şi viscole puternice; o prelungire a sa, pătrunde în depresiunile intramontane din Carpaţii-Orientali (Giurgeu, Ciuc, Braşov – unde este cunoscut sub numele de Nemira)
• Austrul: bate în sud-vestul ţării: vara este cald şi uscat producând secete; toamna şi iarna fiind cald şi umed.
• Băltăreţul: se formează deasupra bălţilor Dunării şi bate vara spre Câmpia Bărăganului atenuează temperaturile ridicate.
• Vânturile de tip foehn: bat în Subcarpaţii Curburii, Subcarpaţii Moldovei, sud- estul munţilor Apuseni în depresiunile din sud-vestul Transilvaniei, masele de aer sudice şi vestice, după ce depăşesc masivele muntoase, coboară rapid provocând creşterea temperaturii, topirea bruscă a zăpezii, cel mai cunoscut este Vântu Mare din Depresiunea Făgăraş.
• Brizele marine şi montane: determină modificări climatice locale.

Regionarea climatică
a. ) Etajele de climă:
• climat montan (800-1800 m),
• climat de dealuri înalte (500-800 m),
• climat de dealuri joase (sub 500 m),
• climat de câmpie (0-300 m),
• climat de luncă,
• climat de deltă.
b. ) Influenţele climatice
• oceanice,
• submediteraneene,
• de tranziţie,
• continentale,
• scandinavo-baltice,
• pontice.

Leave a Reply