Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Dealuri şi podişuri joase (300-500 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)

Zona de pădure
• etajul stejarului (cu cer, garniţă şi gorun la partea superioară; alte specii de foioase: carpen, teiul, arţar, frasin, jugastru etc.).

Fauna (specii reprezentative)

Specifică pădurii de foioase
• mamifere: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţa, viezurele etc.
• păsări: mierla, pupăza, ciocârlia, etc.

Soluri (clasă, tip)
Argiluvisoluri
• soluri cenuşii,
• soluri brun roşcate.
Arii reprezentative
• Delurile de Vest, Pod. Getic, Pod. Bârladului, Pod. Transilvaniei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *