Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Munţi cu altitudini mijlocii şi înalte

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
Zona de pădure
• etajul fagului,
• etaj de tranziţie/amestec fag-conifere,
• etajul coniferelor/răşinoase (cu molid, brad, pin).

Fauna (specii reprezentative)
Specifică pădurii de foioase Specifică pădurii de conifere
• mamifere: ursul, râsul, cerbul etc.
• păsări: cocoşul de munte, găinuşa de alun.

Soluri (clasă, tip)
Cambisoluri
• soluri brune,
• soluri brune acide.
Spodosoluri
• soluri podzolice.

Arii reprezentative
• Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali, Carpaţii Occidentali.

Leave a Reply