Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Munţi foarte înalţi (peste 1600-1800 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
Zona alpină/stepa rece
• etajul subalpin (cu ienupăr, jnepeni, arbuşti pitici-afin, merişor etc.),
• etajul alpin.

Pajişti alpine cu muşchi, licheni, floarea de colţ, bujorul de munte, ghinţura etc.), Arbuşti
Fauna (specii reprezentative)
• capra neagră,
• marmota,
• acvila de munte.

Soluri (clasă, tip)
Spodosoluri
• soluri alpine brune acide.
Umbrisoluri
• soluri negre acide,
• soluri humico-silicatice,
• andosoluri.

Arii reprezentative
• Carpaţii Meridionali, Nordul Carpaţilor Orientali.

Leave a Reply