Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Munţii cu altitudini joase (sub 800-1000 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
Zona de pădure
• etajul fagului.
Fauna (specii reprezentative)
• mamifere: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţa, viezurele, ursul, cerbul etc.

Soluri (clasă, tip)
Cambisoluri
• soluri brune,
• soluri brune acide.

Arii reprezentative
• Carpaţii Orientali, M-ţii Banatului.

Leave a Reply