Geografia Romaniei: Hidrografia – Dunarea

Caractere generale:
• România are o reţea hidrografică densă,
• râurile au caracter carpatic,
• râurile au scurgere radiară,
• debitele râurilor sunt variabile în cursul unei an.

Dunărea
Este al doilea fluviu ca lungime şi debit din Europa după Volga.
Are o lungime totală de 2857 km, din care 1075 km mărgineşte sau traversează ţara noastră.
Izvoreşte din M-ţii Pădurea Neagră, străbate 10 ţări şi patru capitale, şi se varsă în Marea Neagră.

Sectoarele Dunării
1. ) Sectorul Defileul Dunării
• de la Baziaş până la Porţile de Fier;
• acest sector cuprinde cel mai lung defileu din Europa.
2. ) Sectorul lunca Dunării
• de la Porţile de Fier până la Călăraşi;
• pe acest sector Dunărea are o lăţime mai mare datorită altutidinilor reduse şi a luncilor largi.
3. ) Sectorul Călăraşi până la Brăila
• se numeşte bălţile Dunării;
• pe acest sector Dunărea se desparte în două braţe, care închid în interior Balta Ialomiţei şi Insula Mare a Brăilei.
4. ) Sectorul Dunărea Maritimă
• de la Brăila până la Marea Neagră;
• pe acest sector pot circula navele maritime.
• în apropiere de Tulcea, Dunărea se desparte în cele trei braţe care străbat Delta Dunării: Chilia, Sulina şi Sfântu Gheorghe.

Importanţa fluviului Dunărea:
• potenţial hidroenergetic,
• transport,
• principala regiune de pescuit,
• turism.

Râurile interioare
a. ) Râurile din partea de nord-vest şi vest: Tisa, Someşul, Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul Repede, Crasna, Barcău, Mureş, Târnava Mică, Târnava Mare.
b. ) Râurile din partea de sud-vest: Bega, Timiş, Bârzava, Nera, Cerna.
c. ) Râurile din partea de sud: Jiul, Motru, Olt, Olteţi, Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Vedea, Ialomiţa, Prahova, Buzău.
d. ) Râurile din partea nord-est şi est: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Şiret, Prut, Jijia, Bahlui, Bârlad.
e. ) Râurile din grupa de sud-est (râurile dobrogene): Teliţa, Taiţa, Slava, Casimcea.

One thought on “Geografia Romaniei: Hidrografia – Dunarea

Leave a Reply