Geografia Romaniei: Industria – Extracţia materialelor de construcţii şi industria de prelucrare

Extracţia materialelor de construcţii
Această ramură foloseşte ca materie primă: roci eruptive (granit, bazalt, andezit), roci metamorfice (şisturi cristaline, marmură, şisturi verzi), roci sedimentare (calcare, argile, nisipuri, pietrişuri, gips).
Graniţe: M-ţii Măcin, M-ţiiApuseni.
Calcare: Grupa nordică, M-ţii Apuseni, Pod. Dobrogei.
Marmură: M-ţii Poiana Ruscă.
Andezite, bazalte: Grupa nordică a Carpaţilor Orientali, M-ţii Apuseni.

Prelucrarea materialelor de construcţii
Cimentul: Bicaz, Hoghiz, Braşov, Turda, Comarnic, Câmpulung.
Varul: Braşov, Câmpulung, Turda.
Industria materialelor ceramice
Ţigle, cărămizi: Bucureşti, Botoşani, Iaşi, Teiuş, Sighişoara.
Sticlă: Mediaş, Sighişoara, Turda, Buzău, Târgu-Jiu.
Porţelan şi faianţă: Cluj-Napoca, Sighişoara, Alba-Iulia, Bucureşti, Curtea de Argeşi.

Leave a Reply