Geografia Romaniei: Industria – Industria chimica

Industria petrochimică
Materii prime: (petrol, gaze naturale) produce fibre sintetice, mase plastice, cauciuc sintetic pe bază de materii prime din ţară şi a cauciucului natural din import: Oneşti, Borzeşti.

Industria acidului sulfuric
Are la bază piritele cuprifere. Cele mai importante centre se află la Baia Mare, Zlatna, Copşa Mică.

Industria de clorosodice
Are la bază extragerea şi prelucrarea sării. Produsele clorosodice se obţin în numeroase centre: Borzeşti, Turda, Târnăveni, Govora, Ocna de Mureş.

Industria îngrăşămintelor chimice
Are la bază gazul metan, azotul atmosferic (îngrăşăminte azotoase), apotitele şi fosforitele (îngrăşăminte fosforice), potasiul (îngrăşăminte complexe). Principalele centre se află la Bacău, Făgăraş, Târgu-Mureş, Işalniţa-Craiova.

Industria celulozei şi hârtiei
Produce celuloză şi hârtie din paie, răşinoase la centre din Brăila, Bacău, Călăraşi, Buşteni.
Produse farmaceutice şi cosmetice
Se obţin la Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Oradea.

Industria poligrafică
Centre: Bucureşti, Braşov, Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi.
Vopsele, lacuri, coloranţi
Centre: Codlea, Bucureşti, Oradea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 12 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.