Geografia Romaniei: Populatia

Evoluţia numerică a populaţiei:
• în ultimele şapte decenii numărul populaţiei a crescut de la 14,2 milioane la 23,2 milioane de locuitori.
• Numărul populaţiei este de 21,7 milioane (2002).
• Sporul natural este negativ, ajungând în prezent la -1,5%o.
• Sporul natural reprezintă diferenţa dintre natalitate şi mortalitate într-un an, la mia de locuitori.
• Natalitate: reprezintă numărul născuţilor vii într-un an la mia de locuitori (10,5%o).
• Mortalitatea: reprezintă numărul deceselor într-un an, la mia de locuitori (12%o).

Densitatea populaţiei:
• Densitatea medie a populaţiei este 91 loc/km2.
• Densităţiile cele mai mici se întâlnesc în zonele muntoase şi zonele secetoase: Carpaţii, Delta – Dunării, Pod. Dobrogei, Câmpia Bărăganului.
• Densităţile cele mai mari: se întâlnesc în oraşele mari şi foarte mari din regiunile: Câmpia Vlăsiei, Câmpia Ploieştilor, Pod. Sucevei, culoarul Şiretului. Pe judeţe: cele mai mari densităţi se află în jud. Prahova şi cele mai mici în judeţul Tulcea.

Structura pe grupa de vârste
• 0-20 ani – 28%,
• 20-60 ani – 55%,
• Peste 60 de ani – 17%.
Din populaţia ţării bărbaţii reprezintă 49%, iar femeile 51%.

Sturctura naţională
• Majoritatea absolută români – 89%,
• Maghiari – 6,6%,
• Rronii – 2,5%,
• Germani – 0,3%.
Alte minorităţi naţionale: ucrainieni, ruşi-lipoveni, sârbi, croaţi, turci, tătari, slovaci.

Structura pe medii
• Populaţia urbană 53%,
• Populaţia rurală 47%.

Structura confesională
• Creştinii ortodocşi -86,7%,
• Alte confesiuni: catolici, reformaţi, unitariani, evangelici şi alte culte.

Structura profesională
• Sectorul primar (agricultură) 37%,
• Sectorul secundar (industria) 27%,
• Sectorul terţiar (servicii) 36%.

Românii din afara hotarelor – In total peste 10 milioane de români trăiesc în afara graniţelor:
• în Ucraina şi Rep. Moldova – 3,5 milioane,
• în Peninsula Balcanică – 1 milion,
• în Europa: Germania, Franţa, Austria, Italia, Spania,
• Pe alte continente: Canada, Australia, America Latină trăiesc circa 3 milioane.

Leave a Reply