Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Getic

podisul getic
Limitele:
• (N) Subcarpaţii Getici,
• (V) Podişul Mehedinţi,
• (S) Câmpia Română,
• (E) Valea Dâmboviţei.
Poziţia geografică: este situată în sudul Subcarpaţilor Getici.

Caractere generale:
a. ) altitudine: scade treptat de la nord (600 m) spre sud (200-300 m);
b. ) alcătuirea petrografică: s-a format din depuneri sedimentare, mai ales pietrişuri;
c. ) alte aspecte: Pod. Getic este fragmentat de numeroase râuri: Jiu, Olt, Argeş şi afluenţii acestora.

Diviziuni:
• Pod. Huşniţei,
• Pod. Olteţului,
• Pod. Cotmeana,
• Pod. Argeşului,
• Pod. Cândeşti.

Râurile: Jiu, Olt, Olteţ, Argeş, Dâmboviţa.
Lacurile: lacuri de baraj naturali pe râurile: Olt, Argeş.
Clima: are o climă temperat continentală.

Temperaturile:
• temperatura medie anuală 8-11 °C,
• temperatura medie a verii 21-23 °C,
• temperatura medie a iernii -1—3 °C.

Precipitaţiile: 500-700 mm/an.
Etajele climatice: climatul de dealuri joase 200-500 m.
Influenţe climatice: de tranziţie.