Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Mehedinti

podisul mehedintiLimitele:
• (N) Grupa Retezat- Godeanu,
• (V) Valea Dunării,
• (S) Câmpia Română,
• (E) Valea Motrului.

Caractere generale:
a. ) altitudine: medie 500-600 m;
b. ) alcătuirea petrografică: sunt alcătuiţi din roci tari: şisturi cristaline şi calcare;
c.) alte caractere:
• reprezintă o varietate de orogen,
• are o structură de relief asemenătoare munţilor,
• relieful este format din culmi şi din văi, văile sunt înguste, adânci, cu chei şi ponoare.\
La contactul cu Dunărea se află un sector mai îngust al fluviului, care poartă denumirea de Porţile de Fier.