Modele de subiecte: Proiecte politice din epoca moderna

Idei principale:
> Mentionarea a doua proiecte politice elaborate în această perioadă
> Precizarea secolului în care s-au pus în aplicare acestea și prezentarea unui fapt istoric în acest sens
> Menționarea a două acțiuni desfășurate de România în cadrul “crizei orientale”
> Formularea unui punct de vedere referitor la importanța proiectelor politice în evoluția statului român în epoca modernă

Perioada sfârşitului secolului XVII-lea şi începutul secolului al XIX a fost cea în care boierimea a dorit să internaţionalizez problema principatelor, sub protecţia marilor puteri a Rusiei, Turciei şi a Austriei. Programul conturizat în memoriile acestora revendicau respectarea drepturilor politice, respectarea autonomiei statale, obţinerea independenţei, neutralitatea, domnii pământene în locul celor fanariote şi multe altele.

Dintre proiectele de-atunci putem să facem referire la cea condusă de mitropolul Gavril Calimachi al Moldovei, din 1769, care a propus instaurarea unei republici aristocratice conduse de 12 boieri; în perioada 1817-1818, Iordache Rosetti- Roznoveanu a redactat 8 proiecte de reformă în acre propunea instaurarea unui regim politic în care domnia să fie un simpli organ de supraveghere şi control, puterea reală fiind însă în mâna Adunării Obşteşti şi a unui Divan controlat de boierime. Acestea reprezentau un înepeut al reformelor, însă care deocamdată nu oferea nimic ţărănimii, vieţile cărora nu au fost astfel uşurate.

Marea revoluţie din 1848 care a fost prezentă în toată Europa, a revoluţionat şi Principatele Române, elita românească dorind să reformeze societatea conform modelului revoluţiei europene. Se cere independenţa şi autonomia politică prin invocarea dreptului legitim la autodeterminare al unei comunităţi etnice, desfiinţarea protectoratului ţarist şi restabilirea echilibrului cu imperiul Otoman şi multe altele.

Deşi revoluţia din 1848-1849 nu s-a terminat cu victoria aspiranţilor românia, întemeierea statului naţional a fost posibil în contextul “crizei orientale”, războiul Crimeii (1853-1856). în Tratatul de pace de la Paris s-a obţinut înlocuirea protectoratului ţarist cu garanţia celor şapte mari puteri europene iar în Convenţia de la Paris din 1858 s-a acceptat unirea formală a Principatelor Unite ale Moldovei şi a Valahiei, realizarea propriu zisă fiind posibilă doar în 1859, prin dubla alegere a domnului Al.I.Cuza de către Valahia şi Moldova.

Leave a Reply