Modele de subiecte: Romania in relatiile internationale

Idei principale:
> Precizarea unei asemănări între două fapte istorice desfășurate pe plan internațional
> Menționarea a câte unei cauze și consecințe a participării României la acestea
> Prezentarea unei acțiuni desfășurate de statul român
> Formularea unui punct de vedere propriu

Pe bună dreptate, secolul al XX-lea a fost cel al marilor conflagraţii mondiale, concurenţa marilor puteri şi firme care doreau să ajungă monopolii, au generat, indirect, contradicţii care au dus la generarea celor două războaie mondiale. Echilibrul Europei s-a debalansat prin concretizarea celor două mari alianţe, tripla Alianţă şi Antanta.

Tripla Alianţă s-a format în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, având la bază ţări ca Germania, Austro-Ungaria şi Italia. La baza alianţei se afla existenţa rivalităţii dintre Franţa şi Germania. România a aderat la rândul ei, motivele sale fiind defensive în raport cu tendinţele Rusiei. în continuare România evolua în funcţie de evoluţia raporturilor dintre ţări şi interesele naţionale. După dobândirea Dobrogei, scopul ţării a fost apărarea integrităţii şi a securităţii sale. Pentru acesta România s-a implicat în războaiele balcanice, cel de-al doilea de fapt, şi astfel s-a îndepărtat de Tripla Alianţă şi s-a apropiat de Antanta. Cea de-a doua mişcare a României, de a rămâne neutră la începutul Primului Război Mondial, a fost la fel un act de despărţire de alianţa cu Tripla Alianţă. în ambele cazuri România a decis ca la început să ocupe o poziţie neutru, atât în Primul Război Mondial cât şi în Primul Război Balcanic.

Păstrându-şi poziţia neutră în primul război balcanic, echilibrul fiind menţinut prin compensaţii teritoriale. în cel de-al doilea război balcanic România intră în război contra Bulgaria iar în urma tratatului de pace de la Bucureşti, este nevoită a împârţii teritoriul Macedoniei iar o altă consecinţă negativă este cea a tensionării relaţiilor atât cu Bulgaria cât şi cu Austro-Ungaria.

Intrarea României în Primul Război Mondial pe partea Antantei a fost din cauza negocierilor nereuşite în privinţa îmbunătăţirii situaţiei românilor din Ungaria. Antanta îi promitea, în caz de victorie, recunoaşterea drepturilor istorice şi naţionale asupra teritoriile Austro-Ungare, Deşi a trecut prin clipe grele, România la sfârşitul Primului Război Mondial a declarat statul naţional unitar român, România Mare, prin unirea Basarabiei, Bucovinei, a Transilvaniei şi a Banatului cu Ţara mamă, în structura unei societăţi democratice şi moderne.

După recunoaşterea internaţională a unirii, România Mare a urmărit apărarea stătu- quo-ului teritorial dar o parte a teritoriilor au fost amputate în anul 1940, După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, România se afla sub influenţă sovietică, astfel fiind nevoită să participe şi ea la Războiul Rece, pornit din cauza conflictelor dintre URSS şi fostele ţări aliate a acesteia, Sovietizareâ ţării s-a materializate pe toate domeniile societăţii româneşti.

România a dat dovadă atât de supunere, mai ales la începutul regimului comunist, dar şi de independenţă faţă de URSS, Actele sale de independenţă, făptuite mai ales sub guvernarea lui Ceauşescu au atras atenţia marilor puteri occidentale. Au început vizitele diferiţilor şefi de stat în România, şi returnarea acestor vizite. Un alt act de simpatie şi prestigiu pentru România a fost acceptarea în GATT sau în FMI, şi totuşi România a rămas în rândul ţărilor comuniste. Acesta a dus în final la izolarea României în relaţiile internaţionale.

Astfel, scopul principal în relaţiile internaţionale a României, după desăvârşirea unirii, a fost apărarea integrităţii, suveranităţii şi a independenţei de stat. S-a miocat în aşa fel încât să-şi atingă scopul în cel mai scurt timp. în perioada interbelică a ales să fie membră a Ligii Naţiunilor iar în perioada postbelică să fie membră al O.N.U.. A participat şi la războiul antisovietic şi la cel antihitlerist, încercând să-şi refacă teritoriul României Mari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *