Modele de subiecte: Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor

Idei principale:
> Precizarea secolului in care a fost abordata ideea
> Prezentarea unei cauze a implicarii istoricilor
> Mentionarea a doua idei
> Mentionarea a doi istorici
> Formularea unui punct de vedere

Românii consideră că elementul fundamental al identităţii poporului român este romanitatea, La fel ca celelalte popoare romanice din Europa, cum ar fi francezii, italienii sau spaniolii, şi românii vorbesc o limbă care se bazează pe limba latină, Cursul de romanizare este considerat .a se fi desfăşurat între secolele MII d. Hr., când Imperiul Roman a intrat la nord de Dunăre.

Românii apar sub denumirea de vlahi, în secolele VIII-IX, în germană acesta fiind un etnonim pentru cuvântul romanici, în acest secol se termină şi etnogeneza românilor, odată cu perioada migraţiilor. Putem să spunem că, românii, ca popor, apar în urma unei duble sinteze, cea a geto-dacilor şi a romanilor, respectiv cea a daco-romanilor şi a migratorilor.

Partea majoră a vocabularului român, 60%, îşi are originea din limba latină vorbită în Imperiul Roman, se adaugă un substrat de io96 care provine din limba geto-dacă şi cei 20% rămaşi sunt de origine slavă.

în Evul Mediu, secolul XV, problema romanităţii românilor este abordată de Nicolaus Olahus şi cronicarii moldoveni – Grigore Ureche şi Miron Costin, cu două secole în urmă. Pe teritoriul Transilvaniei se încearcă un alt fel de abordare, cea care neagă continuitatea românilor la nord de Dunăre şi romanitatea românilor, în favoarea Imperiului Austro-Ungar. Această teorie a fost sintetizată de istoricul Robert Roesler, în secolul al XlX-lea, fiind numită teoria imigraţionistă, fiind în concordanţă cu interesele austro-ungare.

Această teorie a istoricului austriac a fost combătută şi de istorici străini ca E. Gibbon sau Th, Momsen şi istorici români ca AD.Xenopol, el însă aduce şi dovezi arheologice, toponomia, hidronomia, termenii creştini de origine latină, etc. Lucrările după 1989 sublimează romanitatea limbii române care scoate în evidenţă romanitatea românilor.

Ideea romanităţii are şi acum un rol foarte important în scrierile istorice. înainte de anii 1989 însă, nu a fost tratat ca un lucru cert, mai ales începând cu secolul al XVIII- lea, când Ardealul era sub conducere maghiară. în această perioadă Şcoala Ardeleană a fost cea care susţinea drepturile naţionale ale românilor ardeleni, prin reprezentaţi ca Inocenţiu Micu-Klein, Gh. Şincai sau Petru Maior. Secolul al XlX-lea este cel în care s-a consolidat conştiinţa românilor, iar opere care ajutau la înţelegerea fenomenului au apărut după anii 1918. Pe perioada comunistă, datorată sovietizării culturii şi a naţionalismului agresiv, problema romanităţii a cunoscut denaturări şi exagerări, însă după 1989 acesta s-a echilibrat, romanitatea românilor fiind acceptată ca lucru cert, care nu mai necesită alte demonstraţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *