Varianta 1 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV001P1

Biologie2009vegetalaV001P2 Biologie2009vegetalaV001P3

Subiectul 1:
A) Dublă și completă
B) 1.b 2.d 3.a
C) 1.c 2.b 3.d 4.d 5.c
D) 1.f 2.a 3.f 4.a 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă: 1.f Organele de simț participă la realizarea funcției de relatie a organismului animalului.
Varianta de enunț corectă: 3.f Hemofilia se manifestă prin absența unor factori de coagulare a sângelui.

Subiectul 2:
A1
a)Două exemple de angiosperme: măceşul şi floarea-soarelui
Două exemple de gimnospcrmc: pinul şi bradul alb
b)Ex: spcrmatofttclc au mare valoare nutritivă, decorativă, medicinală.
c)Diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme constă și faptul că angiospermcle au sămânţa învelită în fruct, pe când sămânţa gimnospermelor este nudă.

A2
a) Ex: Legea segregării independente a perechilor de caractere: fiecare pereche de factori ereditari segregă independent de alte perechi de factori ereditari.
b) Ex de deosebiri:
1. Monohibridarea este încrucişarea între indivizi care a deosebesc printr-o singură pereche de caractere pe câs dihibridarea este încrucişarea între indivizi care se deosebea prin două perechi de caractere.
2. Indivizii heterozigoţi din F1 produc, în cazul monohibridâr» două tipuri de gârneţi iar în cazul dihibridării, produc patn
c)Variantă de text: Prin monohibridare, în F1 se produc numai organisme heterozigote care au genotip impur din punct de vedere genetic si care se manifesta fenotipic caracterul dominant.

B
a) În anafază celula-mamă are 32 cromatide/cromozomi;
b) 2 celule după prima diviziune; fiecare cu 8 perechi de cromozomi deci în total 16 perechi de cromozomi;
c) După trei diviziuni mitotice se formează 8 celule; 8 celule x 16 cromozomi = 128 cromozomi;

Subiectul 3:
1. Rolul florii la angiospcrme: asigură funcţia de reproduccrc a plantei adică are rolul de a produce fructe şi seminţe.
2. Floarea hermafrodită la angiosperme:
– clemente componcntc ale florii hermafrodite sunt:
– învelişul floral format din sepalc (caliciu) şi petale (corola),
– elemente cu rol în reproducere: gineceu (cârpele) şi androceu (stamine);
– denumirea celulelor reproducătoare – spermatia (gametul masculin) şi oosfera (gametul feminin);
3. Fecundaţia dublă la angiosperme:
– localizare: are loc în sacul embrionar din ovulul florii;
– descrierea celor două fecundaţii: o spermatic fecundează oosfera şi rezultă zigotul sau celula-ou (2n), iar cealaltă spermatic fecundează nucleul dipioid, secundar al sacului embrionar şi rezultă o celulă triploidă (3n);
4. Sămânţa la dicotilcdonate:
– enumerarea a cinci clemente componente: tegument seminal, cotiledoane, radiculă, tulpiniţă, muguraş (gemula);
5. Fructul:
– trei tipuri de fructe uscate şi câte două exemple dc plante pentru fiecare tip:
exemple: nuca: stejar, alun; cariopsa: grâu, porumb; păstaia: fasole, mazăre.

One thought on “Varianta 1 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *