Varianta 17 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV017P1

Biologie2009vegetalaV017P2

Biologie2009vegetalaV017P3

Subiectul 1:
A) Pulmonare, cave
B) 1.c 2.d 3.b
C) 1.c 2.d 3.a 4.d 5.b
D) 1.a 2.a 3.f 4.a 5.f 6.a
Varianta de enunț corectă: 3.f Prin excreție renală, mamiferele elimină substanțe rezultate din dezasimilație.
Varianta de enunț corectă: 5.f Radiațiile ultraviolete și cele ionizante pot acționa ca factori mutageni fizici.

Subiectul 2:
A1
a) Monera, Protista, Fungi
b) Celula procariotă prezintă un perete necelulozic. Materialul genetic, numit nucleoid, este lipsit de membrană şi este reprezentat de un singur cromozom alcătuit dintr-o moleculă de ADN circulară. în citoplasmă prezintă ribozomi.
c) Nutriţie saprofitâ şi parazită.

A2
a) Reducţională şi ecvaţională.
b) – dezorganizarea învelişului nuclear:
– dispariţia nucleolilor;
– formarea fusului de diviziune;
– spiralizarca şi individualizarea cromozomilor
– formarea tetradelor cromozomale.
c) Variantă de text: Prin unirea gameţilor în procesul fecundaţici rezultă zigotul, care este diploid.

B
a) -50%
b) -nu poate avea băieți sănătoși
c) -100% fete normale
schemă/tabel/algoritm de rezolvare
XdXd x XhY (părinți)
Xd Xd Xh Y (gameți)
Xd Xh XdY XdXh XdY (descendenți)

Subiectul 3:
1) sistem osos și sistem muscular;
2) – măduva spinării este localizată în canalul vertebral iar encefalul în cutia craniană;
3) – funcţiile măduvei spinării: funcţia reflexă este realizată prin substanţa cenuşie a măduvei spinării şi funcţia de conducere — realizată prin substanţa albă a măduvei spinării
4) – ariile senzitive – primesc informaţii şi le transformă astfel există ariile: vizuală, auditivă, gustativă, olfactivă, somestezică;
– ariile motoare – comandă mişcări, mai ales pe cele voluntare;
– ariile de asociaţie – prelucrează complex informaţiile.
5) – epilepsia, scleroza în plăci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − ten =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.