Varianta 20 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV020P1

Biologie2009vegetalaV020P2

Biologie2009vegetalaV020P3

Subiectul 1:
A) lipide (fosfolipide), proteine
B) 1.d 2.b 3.a
C) 1.d 2.a 3.c 4.b 5.c
D) 1.a 2.f 3.a 4.a 5.f 6.a
Varianta de enunț corectă: 2.f Mamiferele placentare sunt vivipare.
Varianta de enunț corectă: 5.f La anure, fecundația este externă.

Subiectul 2:
A1
a) Exemple de ferigi și gimnosperme: feriga comună și bradul alb
b) –ferigele au marcat o etapă importantă în evoluția spre plantele superioare, mai ales prin apariția vaselor conducătoare
-gimnospermele sunt o imortantă resursă de materie primă pentru industria lemnului, pentru construcții etc
c) -asemănare între ferigi și gimnosperme: sunt plante ale căror corp se numește corm și este alcătuit din rădăcină, tulpină și frunze
-deosebire dintre ferigi și gimnosperme: gimnospermele sunt plante care se înmulțesc prin flori și semințe iar ferigile sunt plante care se înmulțesc prin spori.

A2
a) Ex. protist parazit: plasmodiul malariei
b) Deosebiri între protiste şi bacterii parazite:
– bacteriile sunt organisme procariote iar protistele sunt cucariote;
– protistele au nucleu delimitat de o membrană nucleară pe când bacteriile au un nucleoid;
bacteriile spre deosebire de protiste sunt lipsite de organite celulare delimitate de membrane plasmatice
c) Variantă de text:
Sporozoarele alcătuiesc un grup de organisme cucariote cu mod de hrănire heterotrofă.

B
a) – în F1 – toate organismele (100%) sunt dubluheterozigote.Nici unul nu are genotipul părinţilor.
b) – în F2 – se obţin următoarele fenotipuri:
– 9/16 -fructe mari şi roşii;
– 3/16 – fructe mari şi galbene; -3/16- fructe mici şi roşii;
– 1/16 – fructe mici şi galbene.
c) – numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare în F2 este 8

Subiectul 3:
1) – este o ramură scurtă, cu frunze metamorfozate, adaptate pentru asigurarea procesului sexual și formarea fructelor și semințelor
2) – totalitatea carpelelor fomrează gineceul
– o carpelă este alcătuită din: ovar cu ovule; stil; stigmat
– asemănare: androceul și gineceul reprezintă organele de reproducere ale florii
– deosebire: androceul reprezintă partea bărbătească, iar gineceul partea femeiască.
3) – fecundația este dublă: o celulă spermatică se unește cu oosfera și formează zigotul principal (2n), iar cea de a doua celulă spermatică fuzionează cu nucleul secundar al sacului embrionar și rezultă zigotul secundar (3n).
4) – în urma fecundației, ovulul se transformă în sămânță.
Aceasta este alcătuită din – tegument seminal;
– embrion cu rădăciniță, tulpinișă și muguraș (gemula);
– unul, două, cotiledoane – componente ale embrionului.
5) – fructe cărnoase: – grupa simplă (cireș, prun)
– bacă (tomate)
– fructe uscate: – achena (floarea-soarelui)
– păstaie (fasole)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.