Varianta 28 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV028P1

Biologie2009vegetalaV028P2

Biologie2009vegetalaV028P3

Subiectul 1:
A) arteră, ventricul stâng
B) 1.c 2.d 3.b
C) 1.a 2.c 3.b 4.d 5.a
D) 1.a 2.f 3.a 4.a 5.f 6.a
Varianta de enunț corectă: 2.f Materialul genetic al unui virus conține un singur tip de acizi nucleici.
Varianta de enunț corectă: 5.f Organizarea membranei celulare corespunde modelului “mozaicul fluid”.

Subiectul 2:
A1
a)- două argumente corecte, de exemplu: creşterea organismelor, dezvoltarea lor, înlocuirea celulelor şi ţesuturiloiC îmbătrânite sau traumatizate.
b)Transformările nucleului în profază:
– spiralizarea treptată a cromozomilor;
– disparifia nucleolului;
– dezorganizarea învelişului nuclear;
c)- două diferenţe corecte, de exemplu:
Rol: mitoza: creştere; meioza: înmulţire;
Localizare: mitoza: organe; meioza: organe de reproducere Număr de etape – mitoza: 1, meioza: 2
Număr de cromozomi din celulele rezultate – mitoza: 2n I meioza: n.
Tipul de celule formate după nr. de cromozomi – mitoza: I diploide; meioza: haploide
Tipul de celule formate după rol – mitoza:somâtice; meioza: reproducătoare (gârneţi)
Tipul de cromozomi- mitoza:matemi şi paterni; meioza: recombinaţi
Număr de celule formate la finalul diviziunii – mitoza: 2; 1 meioza: 4
Prezenta crossing-over-ului – mitoza: nu; meioza: da.

A2
a)Autozomi şi heterozomi:
– femeie: 44 autozomi, 2 cromozomi de sex (XX)
– bărbat: 44 autozomi, 2 cromozomi de sex (XY)
b)- un sindrom corect, de exemplu: Turner, Klinefelter, Triplo X: 1
– este determinat de nondisjuncţia heterozomilorîn timpul diviziunii, ceea ce duce la formarea unor gârneţi cu un număr 1 anormal de heterozomi;
– este o mutatie heterozomală numerică (mutatie genomică).
c)Variantă de text: În mutaţia genomică, genotipul are numărul de cromozomi J
modificat.

B
a)Notăm genele cu: A – talie înaltă, a – talie pitică, B – bob galben,b – bob verde;
– genotipul părintelui cu talie înaltă şi bob verde – Aabb;
– genotipul părintelui cu talie pitică şi bob galben – aaBb.
b)- gârneţii produşi de părintele Aabb sunt: Ab, ab;
– gârneţii produşi de părintele aaBb sunt: aB , ab.
c)1 înalt, galben: 1 înalt, verde: 1 pitic, galben: 1 pitic, verde.
schemă/tabel/algoritm de rezolvare
a)
Aabb x aaBb Părinți
Ab ab aB ab Gameți
Descendenți

Gameți Ab ab
aB AaBb aaBb
ab Aabb aabb

Subiectul 3:
1) Funcţiile de nutriţie asigură supravieţuirea individului, prin realizarea funcţiilor metabolice (prelucrare şi transport de substanţe).
Sistemele care îndeplinesc funcții de nutriție: digestiv, respirator, circulator, excretor
2) Ecuația respiraţiei aerobe:
substanţe organice + 02 -> C02 + H20 + energic (ATP).
3) Procesele de respiraţie aerobă au loc în mitocondrie.
4) Importanţa respiraţiei aerobe constă în asigurarea energiei necesare diferitelor activităţi: întreţinerea funcţiilor celulare, diviziune, mişcare, transport, creștere, dezvoltare.
5) Comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă, pornind de la ecuațiile generale:
– Ecuaţia generală a respiraţiei anaerobe:
substanţă organică A -> substanţă organică B + CO2 + energie (ATP)
Respiraţie aerobă
– Necesită oxigen.
– Oxidare totală a substanţelor organice.
Eliberarea întregii energii din substratul respirator.
Se formează apă.

Respirație anaerobă
Are loc în absenta oxigenului.
Oxidare parţială a substanţelor organice.
Eliberarea unei cantităţi mici de energie din substratul respirator.
Nu se formează apă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *