Varianta 32 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV032P1

Biologie2009vegetalaV032P2

Biologie2009vegetalaV032P3

Subiectul 1:
A) gineceu/pistil, androceu/stamina
B) 1.c 2.d 3.b
C) 1.d 2.c 3.b 4.a 5.c
D) 1.f 2.a 3.a 4.a 5.a 6.f
Varianta de enunț corectă: 1.f În cazul codominanței se exprimăambele gene ale hibrizilor.
Varianta de enunț corectă: 6.f Bila nu conține enzime.

Subiectul 2:
A1
a)Celula-mamă are 2n = 44 cromozomi
b)Exemplu:
– dezorganizarea învelişului nuclear;
– dispari(ia nucleolului;
– formarea bivalenţilor (tetradelor);
– crossing-over-ul;
– spiralizarca cromozomilor;
– formarea fusului de diviziune.
c)Exemple:
• mitoza este diviziunea celulelor somatice, se finalizează cu formarea de celule diploide, deci se conservă numărul de cromozomi ai ceiulei-mamă (generează uniformitate), se realizează într-o singură etapă;
• meioza are loc numai în organele reproducătoare, duce la înjumătăţirea numărului de cromozomi ai celulelor-fiice, se desfăşoară în două etape, contribuie la menţinerea constantă a numărului de cromozomi ai speciei, generează variabilitate.

A2
a)- determinism tip Abraxas;
– mas.culi homogametici (XX, ZZ); femele heterogametice (XY, ZW);
– unele insecte.
b)XY x XX
XY X (G)
XX XY (F1)
mascul femelă Sex ratio 1:1
c)Variantă de text:
Exemplu: în procesul de formare a spermatozoizilor (meioză), se poate produce nou disjuncţia heterozomilor şi pot apărea persoane afectate de sindromul Turner (XO), care este o monosomie.

B
a)Genotipul Mihaelei este ll.
b)- părinţii nu pot avea grupa AB(IV).
– grupele posibile ale părinţilor: A(ll) (genotip LAl),B(III) (genotip LBl).
c)LAl x LBl (P)
LA l LB l (G)
LALB LAl LBl ll (F1)
-Grupele sanguine ale fraților Mihaelei
A(II)(genotip LAl)
B(III)(genotip LBl)
AB(IV)(genotip LALB)

Subiectul 3:
1) Precizarea lipului de funcţie în care se încadrează excreţia şi sistemului cu care realizează o strânsă interrclaţic funcţională:
– Excreţia se încadrează în funcţiile de nutriţie.
– Sistemul excretor colaborează strâns cu sistemul circulator, deoarece sângele este cel care colectează majoritatea jbstanţclor care trebuie eliminate şi le transportă la rinichi.
2) Rolul excreţiei:
– eliminarea substanţelor toxice rezultate din metabolism, a celor în
exces sau a celor ajunse accidental în organism
3) Alcătuirea sistemului excretor:
– Rinichi – formarea urinei;
– Căi urinare: două uretere – conducerea urinei; vezica urinară – depozitarea urinei: uretra – conducerea urinei;
– Structura rinichiului:
– zona corticală, zona medulară cu piramidele renale, calice renale, pelvis renal
– vascularizaţie bogată.
4) Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este nefronul, alcătuit din capsulă renală, glomerul, tubul nefronului.
5) Litiaza urinară:
– Un exemplu de cauză posibilă: tulburări de metabolism al apei şi al sărurilor; avitaminoză; hiperparatiroidism; alimentaţie
– Două exemple de manifestări: formarea de calculi, hemoragii ale căilor urinare, febră, durere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *