Varianta 33 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV033P1

Biologie2009vegetalaV033P2

Biologie2009vegetalaV033P3

Subiectul 1:
A) mitoza, meioza
B) 1.d 2.c 3.b
C) 1.c 2.c 3.a 4.b 5.b
D) 1.f 2.f 3.a 4.a 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă: 1.f Din fermentații rezultă dioxid de carbon, substanțe organice și o cantitate mică de energie
Variantă de enunț corect 2.f Cromozomii sut monocromatidici la sfârșitul telofazei mitotice.

Subiectul 2:
A1
a)-dictiozomii, reticulul endoplasmatic, vacuola
b)Exemple:
-asemănare: ambele sunt organite citoplasmatice ale celulei eucariote; ambele au enzime
-deosebire: lozozomii sunt delimitați de o membrană simplă, iar mitocondriile de o membrană dublă; lizozomii conțin enzime hidrolitice, iar mitocondriile conțin enzime oxido-reducătoare.
c)Leucocitele au un număr mare de lizozomi pentru că au rol imunitar, iar lizozomii, prin enzimele hidrolitice pe care le conțin, asigură realizarea digestiei intracelulare (fagocitarea antigenelor înglobate de leucocite cu ajutorul pseudopodelor).

A2
a)Interfaza dintre cele două etape ale meiozei este structurată și nu se caracterizează prin procese sintetice sau de altă natură (este similară unei scurte pauze).
b)Oricare două deosebiri, de exemplu
-mitoză: 2 celule diploide/cromozomi monocromatidici
-etapa reducțională a meiozei: 2 celule haploide/cromozomi bicromatidici.
c)Variantă de text: Exemplu: Mitoza și meioza sunt diviziuni indirecte. Meioza se finalizează cu ofrmarea de celule haploide și se desfășoară în două etape, a doua fiind etapa ecvațională.

B
a)mama XO x tatăl XY
b)mama tatăl
XO x XY (P)
X O X Y (G)
XX XY XO YO (F1)
-descendenți viabili – XX, XY, XO:
-descendenți neviabili – YO
c) –nondisjuncșia heterozomilor la unul din părinți în cursul formării gameților
– fecundarea unui gamet care are cromozomul X de către un gamet fără cromozomul de sex.

Subiectul 3:
1) Alcătuirea globului ocular:
– Sclerotica
– Coroida; irisul cu pupila
– Retina
– Sistemul optic:
– Corneea
– Cristalinul
– Umoarea apoasă
– Umoarea sticloasă
2) Receptorii vizuali:
– În retină
– Celule cu con:
– Pentru vederea diurnă;
– Vederea cromatică; conuri sensibile la roşu, verde, albastru.
– Celule cu bastonaş:
– Vederea nocturnă, acromatică
3) Formarea imaginii la ochiul normal are loc pe retină, în pata galbenă.
4) Acomodarea faţă de intensitatea luminii se realizează prin modificarea diametrului pupilei: creşterea intensitătii luminii determină micşorarea pupilei, iar scăderea intensităţii luminii determină mărirea diametrului pupilei. Aceste modificări sunt posibile datorită fibrelor musculare circulare şi radiare din iris.
5) Acomodarea pentru vederea la distanţă se face prin modificarea curburii cristalinului datorită contracţiei muşchilor ciliari (de exemplu, pentru privirea unui obiect apropiat, se contractă fibrele circulare ale muşchilor ciliari. astfel cristalinul sc bombează şi imaginea se va proiecta clar pe retină; pentru privirea unui obiect îndepărtat, cristalinul se aplatizează.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *