Varianta 36 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV036P1

Biologie2009vegetalaV036P2

Biologie2009vegetalaV036P3

Subiectul 1:
A) nutriție, relație
B) 1b. 2.a 3.c
C) 1.b 2.d 3.a 4.b 5.d
D) 1.a 2.f 3.a 4.f 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă: 2.f Secționarea vaselor liberiene împiedică ciruclația sevei elaborate – secționarea vaselor lemnoase împiedică circulația sevei brute.
Varianta de enunț corectă: 4.f Forța de sucțiune este mai mare vara decât primăvara devreme – presiunea radiculară este mai mare primăvara devreme decât vara.

Subiectul 2:
A1
a) Trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor, de exemplu: corp de formă aerodinamică, membre anterioare transformate în aripi; corpul acoeprit cu pene și puf; prezența sacilor aerieni; oase pneumatice; lipsa dinților
b) Păsările și mamiferele sunt vertebrate homeoterme (care își pot regla temperatura corpului, menținând-o constantă).
c) – O asemănare, de exemplu: păsările și reptilele se înmulțesc sexuat, au fecundație internă, depun ouă, prezintă dimorfism sexual, dezvoltarea se face direct (fără metamorfoză).
– O deosebire, de exemplu: păsările își construiesc un cuib în care clocesc ouăle, își îngrijesc și își instruiesc puii.

A2
a) Mutațiile sunt modificări în structura și funcțiile masterialului genetic care nu sunt consecința recombinării genetice.
b) Sindrom determinat de o anomaie numerică heterozomală, un exemplu: Turner (XO) / Klinefelter (XXY, XXXY) / superfemelă (XXX). Cauza o constituie nondisjuncția cromozomilor de sec în timpul meiozei, care conduce la formarea unor gameți cu numărul incorect de heterozomi (fără heterozom / XX / XY).
Sindrom determinat de o anomalie numerică autozomală, un exemplu: Sindrom Dowil (ntongolism sau trisomia 21) cauzat de nondisjuncţia perechii 21 de cromozomi în cursul meiozei; creşte ca frecvenţă la copiii proveniţi din mame de peste 35-40 de ani.
c)Variantă de text: Railiaţiile ultraviolete constituie un factor mutagen fizic, determinând mutaţii genice Ia nivelul cromozomilor.

B
a)- numărul de celule după 4 mitoze = 2 la puterea a 4-a; 16 celule diploide care se vor divide meiotic;
– numărul de spori rezultaţi = (2 la puterea a 4-a) x 4; 64 de spori.
b)- deoarece sporii sunt celule haploide, numărul total de seturi de cromozomi este egal cu numărul sporilor formaţi; 64 de seturi.
c)numărul de celule sporogene = 192 spori: 64 = 3.

Subiectul 3:
1) Enumerarea oaselor membrelor:
– membrul anterior/superior: humerus, radius, cubitus, carpiene, melacarpiene, falange;
– membrul posterior/inferior: femur, rotula, tibia, fibula (peroneu), larsiene, melatarsiene, falange.
2) Enumerarea oaselor centurilor:
– centura membrelor superioare: claviculă, omoplat (scapulă);
– centura pelviană; oasele coxale.
3) Caracterizarea mamiferelor de uscat în funcție de modul în care calcă:
– plantigrade; calcă pe toată talpa; viteză de deplasare mică;
– digitigrade; calcă pe degete; viteză de deplasare mare;
– unguligrade; calcă pe vârful degetelor, protejat de copite; viteză mare;
Adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi viteza de deplasare:
– reducerea numărului de degete;
– alungirea falangelor;
4) Adaptările scheletului uman la locomoţia bipedă (oricare din cele de mai jos):
– scobitura plantară;
– alungirea oaselor coapsei şi gambei;
– lăţirea centurii pelviene;
– curburile coloanei vertebrale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *