Varianta 41 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV041P1

Biologie2009vegetalaV041P2

Biologie2009vegetalaV041P3

Subiectul 1:
A) etapa reducțională (meioza I), etapa ecvațională (meioza II)
B) 1.d 2.a 3.b
C) 1.d 2.c 3.a 4.b 5.d
D) 1.a 2.f 3.a 4.a 5.f 6.a
Varianta de enunț corectă: 2.f În anafaza mitozei cromozomii sunt monocromatidici.
Varianta de enunț corectă: 5.f Membrana celulară este un strat bimolecular de fosfolipide în care sunt scufundate proteine.

Subiectul 2:
A1
a) Angiosperme – plante superioare cu flori și semințe închise în fruct.
b) Dicotiledonate – embrion cu două cotiledoane
Monocotiledonate – embrion cu un cotiledon
c) Fecundație dublă
Celule sexuale: oosferă și spermatie.

A2
a) Diviziunea mitotică este diviziunea prin care se formează noi celule somatice. Prin acest tip de diviziune organismele cresc, se dezvoltă și își înlocuiesc celulele traumatizate sau îmbătrânite.
b) Telofaza (oricare patru răspunsuri):
– cromozomii ajung la poli;
– fusul de divizune se dezorganizează;
– se reface membrana nucleară și nucleolii;
– se dezorganiează cromozomii și se reface cromatina;
– se formează peretele despărțitor între cele două nuclee rezultând două celule-fiice.
c) Variantă de text: În metafaza diviziunii mitotice, cromozomii sunt bicromatidici și dispuși în placa ecuatorială. În anafază, cromozomii monocromatidici sunt la jumătatea distanței dintre centru și polii celulei

B
a) Genotipul părinților LAl, LALB
b) Genotipuri posibile ale copiilor LALA, LALB, LAl, LBl
c) – probabilitatea apariției unui copil cu grupa B(III) 25%
– probabilitatea apariției unui copil cu grupa A(II) 50%
LAl x LALB (P)
LA l LA LB (G)
LALA LALB LAl LBl (F1)

Subiectul 3:
1) Sensibilitatea şi mişcarea sunt funcţii de relație ale organismelor.
Funcţiile de relaţie asigură legătura organismului cu mediul. Sensibilitatea este proprietatea organismelor de a reacţiona la informaţiile primite din mediu.
2) Urechea la mamifere cuprinde trei segmente: urechea externă, medie şi internă.
3) Receptorul auditiv este situat in urechea internă, în melcul membranos.
Este alcătuit din celule auditive cu cili.
4) Mecanismul auzului: vibraţiile sonore sunt captate de pavilionul urechii şi sunt conduse prin conductul auditiv până la membrană timpanică care vibrează. Vibraţiile sunt conduse de cele trei oscioare ale urechii medii: ciocan, nicovală şi scăriţă până la membrana fereastrei ovale şi apoi prin lichidele din urechea internă, ajungând la receptori auditivi din melcul membranos. Vibraţiile determină oscilaţia membranei bazilare pe care se găsesc celule auditive. Din cauza contactului cililor celulelor auditive cu membrana tectoria, cilii se deformează. Astfel iau naştere impulsuri nervoase care se transmit prin nervii acustico-vestibulari la centrii nervoşi din creier rezultând formarea senzaţiei auditive.
5) Receptorii vestibulari: contribuie la menţinerea echilibrului:
– creastă ampulară – la baza canalelor semicirculare – receptor pentru rotaţie;
– macula otolitică – în utriculă şi saculă – receptor pentru poziţie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *