Varianta 43 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV043P1

Biologie2009vegetalaV043P2

Biologie2009vegetalaV043P3

Subiectul 1:
A) saprofite, parazite
B) 1.d 2.c 3.a
C) 1.c 2.d 3.a 4.d 5.a
D) 1.f 2.f 3.a 4.a 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă: 1.f Briofitele sunt plante avasculare, având corpul numit tal.
Varianta de enunț corectă:2.f Leucoplastele sunt plastide incolore, cu rol de depozitare a substanțelor de rezervă.

Subiectul 2:
A1
a) Genotipul este totalitatea factorilor ereditari (genelor) unui organism.
Fenotipul este totalitatea însușirilor unui individ, rezultate din interacțiunea genotipului cu mediul.
b) Legea segregării independente a perechilor de caractere: fiecare pereche de factori ereditari segregă independent de alte perechi.
c) Homozigot – cu factori ereditari identici;
Heterozigot – cu factori ereditari diferiți.

A2
a) Organite comune: mitocondrii, reticul endoplasmatic, ribozomi, lizozomi.
b) Aparatul Golgi – ansamblu de saci aplatizați (cisterne) și vezicule. Rol: predominant secretor (ex, sinteza polizaharidelor); prelucrarea proteinelor și lipidelor; implicat în formarea peretelui celular la fungi etc.
c) Variantă de text: Reticulul endoplasmatic poate fi neted sau rugos și are rol în transportul intracelular.

B)
a) Genotipul părinților: LAl, LBl.
b) Grupele de sânge: AB, A, B, O.
c) Genotipuri posibile ale copiilor:
LALB – grupa AB
LAl – grupa A
LBl – grupa B
ll – grupa O
LAl x LBl (P)
LA l LB l (G)
LALB LAl LBl ll (F1)

Subiectul 3:
1) Funcția organismelor asigurată de sensibilitate şi mişcare se numeşte funcţie de relaţie.
Rolul organelor de simţ: primesc informaţii din mediul extern sau intern, ceea ce permite supravieţuirea animelelor (găsirea hranei, evitarea pericolelor, participarea la reproducere). Fiecare organ de simţ este sensibil la un anumit tip de stimul. Segmentul receptor al organelor de simţ transformă informaţiile primite în impuls nervos, care va ajunge la centrii nervoşi.
2) Receptorul auditiv – este situat în urechea internă, în melcul membranos. Rolul: transformă semnalul auditiv în impuls nervos care va fi transmis la creier prin nervul acustico-vestibular.”
Receptorii vizuali – celule cu conuri şi bastonaşe situate în retină. Rolul – transformă stimulul luminos în impuls nervos care va fi transmis la creier prin nervul optic.
3) Receptori olfactivi – neuronii bipolari din mucoasa olfactivă care este situată în partea superioară a cavităţilor nazale. Receptori gustativi – celulele gustative ciliate din mugurii gustativi situati în mucoasa limbii, restul cavităţii bucale, faringe.
4) Oasele scheletului membrelor superioare propriu-zise: humerus, radius, ulna, carpiene, metacarpiene, falange.
Oasele scheletului membrelor inferioare propriu-zisc: femur, rotula, tibia. fibula, tarsiene. metatarsiene. falange.
5) Adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipeda:
– apariţia curbei plantare;
– alungirea oaselor coapsei şi gambei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 17 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.