Varianta 44 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV044P1

Biologie2009vegetalaV044P2

Biologie2009vegetalaV044P3

Subiectul 1:
A) celule cu conuri, celule cu bastonașe
B) 1.b 2.c 3.a
C) 1.b 2.d 3.b 4.a 5.a
D) 1.f 2.a 3.a 4.a 5.a 6.f
Varianta de enunț corectă: 1.f Aparatul Golgi are rol în elaborarea produșilor de secreție – mitocondriile au rol în procesele de oxido-reducere celulară.
Varianta de enunț corectă: 6.f Spermatozoizii sunt celule haploide.

Subiectul 2:
A1
a) Etapa reducțională: profaza I, metafază I, anafază I, telofază I
b) n = 22 cromozomi
c) Interfaza dintre etapa reducțională și ecvațională a meiozei este foarte scurtă și nu are loc sinteza de substanță cromatinică deoarece cromozomii rezultați la finalul eapei reducționale sunt bicromatidici.

A2
a) Clasa Pești: crapul, știuca;
Mamifere adaptate mediului acvatic: – balena albastră și delfinul – Ordinul Cetaceea
b) Două asemănări între clasa pești și mamiferele acvatice: corp hidrodinamic și membre transformate în înotătoare.
Două deosebiri:
Respirația: la pești – branhială, la mamifere – pulmonară
Fecundația: la pești – externă, la mamifere – internă
c) Variantă de text: Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian. Prezintă următoarele asemănări cu reptilele: solzi cornoși pe membrele posterioare și sunt animale ovipare.

B
a) Genotipul plantelor din F1: RrOo
b) 9:3:3:1
c) Fenomenul plantelor din F2 cu următoarele genotipuri:
– Rroo – plante cu flori roșii și frunze alungite
– rrOo – plante cu flori galbene și frunze ovale
– rroo – plante cu flori galbene și frunze alungite

RRoo x rrOO (P)
Ro Ro rO rO (G)
RrOo x RrOo (F1)
RO Ro rO ro RO Ro rO ro (G)

Gameți RO Ro rO ro
RO RROO RROo RrOO RrOo
Ro RROo RRoo RrOo Rroo
rO RrOo RrOo rrOO rrOo
ro RrOo Rroo rrOo rroo

Subiectul 3:
1) Respiraţia aerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice cu consum de oxigen.
Respiraţia anaerobă constă în oxidarea parţială a substanţelor organice în absenţa oxigenului.
2) Ecuaţiile celor două tipuri de respiraţie:
Substanţe organice + O2 -> CO2+ H2O + energie
Substanţe organice -> produs intermediar + CO2 + energie.
3)Compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică:
Produşi intermediari obţinuţi:
– în fermentaţia alcoolică – alcool etilic
– în fermentaţia lactică – acid lactic.
Microorganisme implicate:
– în fermentaţia alcoolică – drojdia de bere, vin (Saccharomyces)
– în fermentaţia lactică – bacterii lactice (Streptococcus lactis)
Aplicații:
– fermentaţia alcoolică – fabricarea pâinii, băuturilor alcoolice
– în fermentaţia lactică – acrirca laptelui, prepararea murăturilor
4) 1. Căile respiratorii cxtrapulmonarc:
– fose nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii.
2. Plămânii
Alveolele pulmonare sunt specializate pentru schimbul de gaze. Ele sunt înconjurate de capilare sanguine formând 0 unitate morfo – funcţională numită membrană alveolo – capilară.
5) Modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator (oricare trei din următoarele răspunsuri):
– aerul respirat trebuie să îndeplinească câteva condiţii: temperatura să fie de 18-20°C, umiditate şi puritate;
– evitarea surselor de infecţie;
– călirea organismului prin aer, apă, soare;
– îmbrăcăminte adecvată;
– vaccinarea antituberculoasă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *