Varianta 5 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV005P1

Biologie2009vegetalaV005P2

Biologie2009vegetalaV005P3

Subiectul 1:
A) pasiv, activ
B) 1.b 2.d 3.a
C) 1.d 2.a 3.b 4.d 5.b
D) 1.a 2.a 3.f 4.a 5.f 6.a
Varianta de enunț corectă: Sindromul Turner afectează doar sexul feminin.
Varianta de enunț corectă: Retina conține celule fotosensibile cu conuri și cu bastonașe.

Subiectul 2:
A1
a) Cinci caracteristici ale profazei I meiotice
– individualizarea cromozomilor
– formarea fusului de diviziune
– dispariția membranei nucleare
– dispariția nucleolior
– schimbul reciproc de gene între cromozomii pereche
b) Diferența definitorie dintre etapa reducțională și cea ecvațională a meiozei: De ex – în urma etapei reducționale are loc formarea a două celule fiice cu număr de cromozomi redus la jumătate față de celula mamă iar în urma etapei ecvaționale se formează pentru celule fiice în care se păstrează același număr de cromozomi ca și în celulele de la care s-a plecat.
c) Importanța diviziunii miotice:
-menținerea unui număr constant de cromozomi caracteristic fiecărei speciei deoarece prin reducerea numărului de cromozomi la jumătate în timpul meiozei se poate reface garnitura diploidă decromozomi în momentul fecundării, altfel s-ar ajunge la un număr aberand de cromozomi.

A2
a) Procariota (Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia
b) Ex: Cartoful și porumbul
c) Variantă de text: Coniferele sunt plante care fac semințe dar nu au fructe.

B
a) Un centriol are 9 fibrile x 3 microtubuli = 27 microtubuli, o celușă animală are 2 centrioli x 27 de microtubuli = 54 de microtuli
b) În celula animală aflată în metafază există 4 centrioli x 9 fibrile = 36 fibrile
c) În două celule animale 2 x 2 centrioli = 4 centrioli

Subiectul 3:
1. Enumerarea a trei organe de simţ şi a celor trei tipuri de stimuli pe care îi pot recepţiona:
de ex:
– limba – substanţe dizolvate în salivă;
– mucoasa olfactivă – stimuli chimici/substanţe odorante;
– urechea – undele sonore.
2. Sistemul nervos central la mamifere
Măduva spinării
– localizare – în canalul vertebral;
Encefalul
localizare – în cutia craniană;
Tipuri de substanţă – substanţă cenuşie, substanţa albă;
Funcţii ale SNC: funcţia reflexă şi funcţia de conducere.
3.Zone funcţionale ale scoarţei cerebrale:
– senzitive – au rol receptor;
– de asociaţie- au rol de integrare.
4. Sistemul locomotor:
– componente – sistemul osos – partea pasivă a sistemului locomotor;
– sistemul muscular – partea activă a sistemului
5. Interrelaţia funcţională corectă între organe de simţ, sistem nervos şi sistem locomotor
– de ex: organele de simţ recepţionează excitaţiile din mediu le transformă în impulsuri nervoase, acestea sunt preluate de sistemul nervos care le prelucrează şi emite comezi către sistemul locomotor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *