Varianta 50 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV050P1

Biologie2009vegetalaV050P2

Biologie2009vegetalaV050P3

Subiectul 1:
A) interfază, diviziune
B) 1.b 2.d 3.a
C) 1.b 2.a 3.d 4.a 5.b
D) 1.a 2.a 3.a 4.f 5.a 6.f
Varianta de enunț corectă: 4.f Orificiul piloric se află între stomac și intestinul subțire/duoden
Varianta de enunț corectă: 6.f Corpii neuronilor formează substanța cenușie a sistemului nervos central – prelungirile formează substanța albă a sistemului nervos central.

Subiectul 2:
A1
a) – trei grupe corecte, de exemplu: ofidieni (șerpi), lacertilieni (șopârle), crocodilieni, chelonieni (broaște țestoase).
b) – locomoție – târâre;
– respirație – pulmonară;
c) Două deosebiri corecte, de exemplu:
– la broasca de lac: reproducerea dependentă de apă, fecundație externă, ouă fără coajă, dezvoltare prin metamorfoză;
– la broasca țestoasă: reproducerea independentă de apă, fecundație internă, ouă cu coajă, dezoltare fără metamorfoză (are dezvoltare directă)

A2
a) Două caractere și exprimarea formelor lor contrastante, de exemplu:
– culoarea florilor: roșie sau albă;
– poziția florilor: axilară sau terminală;
– talia tulpinii: înaltă sau scundă;
– forma bobului: netedă sau zbârcită;
– culoarea semințelor: galbenă sau verde;
– culoarea păstăii: verde sau galben.
b) Enunțarea legilor mendeliene:
– purității gameților: gameții sunt puri din punct de vedere ereditar, ei conțin numai unul din factorii ereditari pereche;
– segregării independente a perechilor de caractere: fiecare pereche de factori ereditari segregă independent de alte perechi de factori ereditari.
c) Variantă de text: Organismul heterozigot are factori ereditari diferiți în pereche.

B
a) Definiție: încrucișare între doi indivizi care se deosebesc prin trei perechi de caractere.
b) AaBbCc
c) AaBbCc produce 8 tipuri de gameți: ABC, ABc, aBC, Abc, aBc, abC, abc

AABBCC x aabbcc (părinți)
ABC ABC abc abc (gameți)
AaBbCc AaBbCc (descendenți)

Subiectul 3:
1) Ecuația:
– substanțe organice + O2 -> CO2 + H2O + energie
2) Căile respiratorii de la exterior la alveole: fose nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii, bronhiole;
3) Componentele pleurelor: membrana externă, membrana internă, peliculă de lichid pleural;
Rolul pleurelor: plămânii urmează mişcările peretelui toracic;
4) Patru diferențe corecte dintre inspirație și expirație, de exemplu:
– inspiraţie: contracţia muşchiului diafragma şi a muşchilor intercoslali, mărirea cutiei toracice, depărtarea sternului de coloana vertebrală, presiune intrapulmonară scade, acrul este aspirat;
– expiraţie: relaxarea muşchiului diafragma şi a muşchilor intercostali. micşorarca cutiei toracice, apropierea sternului de coloana vertebrală, presiunea intrapulmonară creşte, aerul este evacuat.
5) Cauza TBC: bacilul Koch;
– trei manifestări corecte, de exemplu: stare generală proastă, lipsa poftei de mâncare, scade capacitatea de muncă, organismul slăbeşte;
– trei măsuri corectc de prevenire a bolilor respiratorii, de exemplu: călirea organismului prin aer, apă, soare, alimentaţie echilibrată, evitarea surselor de infecţie, vaccinare antituberculoasă, aer corespunzător ca temperatură, umiditate şi puritate, respiraţie pe nas, îmbrăcăminte adecvată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *