Varianta 51 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV051P1

Biologie2009vegetalaV051P2

Biologie2009vegetalaV051P3

Subiectul 1:
A) hormoni, mediul intern/sânge
B) 1.c 2.d 3.b
C) 1.b 2.d 3.d 4.d 5.c
D) 1.a 2.a 3.f 4.a 5.a 6.f
Varianta de enunț corectă: 3.f Ciupercile bazidiomicete au corpul format din picior și pălărie.
Varianta de enunț corectă: 6.f Reticulul endoplasmatic rugos are ribozomi atașați pe suprafața lui.

Subiectul 2:
A1
a) Trei tupuri corecte, de exemplu: coci (forma sferică), bacili (formă de bastonaș), spiril sau spirochet (formă spiralată).
b) Reproducere asexuată/ diviziune directă/ sciziparitate
Respirație anaerobă și aerobă
c) Patru deosebiri corecte, de exemplu:
– la procariote: perete celular cu mureină, nu au nucleu, ci un nucleoid (lipsa membranei nucleare), un singur cromozom, din organitele celulare au doar ribozomi, nu au mitoză și meioză, formează doar organisme unicelulare, formează doar organisme microscopice;
– la eucariote: la celulele vegetale există.perete celular cu celuloză cu hemiceluloză, au nucleu (au membrană nucleară), număr mai mare şi specific de cromozomi, au multe tipuri de organite celulare, au mitoză şi meioză, formează organisme uniceiulare, dar mai ales pluricelulare, formează organisme microscopice, doar mai ales organisme macroscopice.

A2
a) -trei evenimente corecte, de exemplu: dezorganizarea învelişului nuclear, dezorganizarea nucleolului, condensarea şi spiralizarea cromatinei. formarea fusului de diviziune; dublarea centrozomilor;
b) Importanţa meiozei, două aspecte:
– asigurarea diversităţii organismelor;
– menţinerea numărului constant de cromozomi în cadrul speciei;
c) Variantă de text: Meioză este o diviziune cariokinetică care are loc în organele reproducătoare şi care formează celule halploide reprezentate de gameţi.

B
a) – Maria Xd X; Dragoș – XY
descendența – Xd X, XX, Xd Y, XY
b) – 25% din copii sunt bolnavi de daltonism și sunt băieți
c) mama- X X, tatăl- Xd Y
Xd X x XY (părinți)
Xd X X Y (gameți)

Descendenți

Gameți Xd X
X Xd X XX
Y Xd Y XY

Xd Y – băieți bolnavi de daltonism

X X x XdY (părinți)
X X Xd Y (gameți)
D
Descendenți

Gameți X X
Xd Xd X Xd X
Y XY XY

Subiectul 3:
1) Trei deosebiri corecte, de exemplu legate de: lungime, grosime, sens de conducere al impulsului, număr, ramificaţii, teci sau de altă caracteristică. Dendrite: scurte, subţiri, sens de conducere centripet, număr de la 0 la numeroase, ramificate, fără teci.
Axon: lung, gros, sens de conducere centrifug, număr doar 1, ramificaţii terminale, 3 teci.
2) Notarea particularităţilor corecte:
Reflex monosinaptic: stimul mecanic, receptori localizaţi în muşchi, număr de neuroni: 2, tip de neuroni: somatosenzitiv şi somatomotor, răspuns final: extensie, exemplu: reflexul rotulian.
Reflex polisinaptic: stimul nociv receptori localizaţi în tegument, număr de neuroni: cel puţin 3, tip de neuroni: somatosenzitiv, somatomotor şi de asociaţie (apare şi neuronul dc asociaţie), răspuns final: flexie, exemplu: reflexul de apărare.
3) Trei reflexe vegetative medulare, de ex: defecaţia, micţiunea, actul sexual, vasoconstricţia
4) Un reflex necondiţionate cu sediul in encefal, de exemplu: lacrimal, salivar, maslicator, gastrosecretor, cardiovascular
Patru caracteristici ale reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal, de ex: sunt înnăscute; au arc reflex programat genetic; nu pot fi uitate; nu pot fi modificate; au centrii nervoşi în etaje subcorticale: nu depind de experienţa de viaţă
5) Organele de simţ: recepţionează informaţia şi o transformă în influx nervos
Sistemul nervos: prelucrează informaţiile şi formează senzaţiile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *