Varianta 56 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV056P1

Biologie2009vegetalaV056P2

Biologie2009vegetalaV056P3

Subiectul 1:
A) nucleul, gazele
B) 1.b 2.a 3.c
C) 1.b 2.b 3.a 4.c 5.a
D) 1.a 2.a 3.f 4.f 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă:3.f Ciocanul, nicolava și scărița se găsesc în urechea medie.
Varianta de enunț corectă:4.f Cromozomii sunt structuri permenente ale celulei.

Subiectul 2:
A1
a)Definiţia hibridării: hibridarea reprezintă încrucişarea între indivizi homozigoţi, care se deosebesc prin una sau mai multe perechi de caractere ereditare.
b)Formularea legilor mendeliene:
1. Legea purităţii gârneţilor: gârneţii sunt puri din punct de vedere.genetic, deoarece conţin un singur tip de factori ereditari din-pereche.
2. Legea segregării independente a perechilor de caractere: perechile de factori ereditari/caractere segregă independent de alte perechi de factori ereditari/caractere.
c)AbC, Abc, abC, abc.

A2
a)Două caracteristici structurale ale nucleului: exemple – membrană dublă, prezenţa nucleolilor, a nucleoplasmei. membrană cu pori; carioplasmă/nucleoplasmă formată dintr-o parte lichidă, numită cariolimfa şi o parte dispersată, numită cromatină;
b)- Două modificări ale nucleului în profază: exemple – dezorganizarea membranei nucleare, a nucleolilor, condensarea cromozomilor.
– Două modificări ale nucleului în telofază: reorganizarea membranei nucleare, a nucleolilor, decondensarea cromozomilor.
c)Variantă de text:
– la sfârşitul metafazei mitotice, are loc clivarea centromerului şi cromozomii bicromatidici devin cromozomi monocromatidici;
– cromozomii se prind, prin centromer, de fibrele fusului de diviziune. La sfârşitul metafazei mitotice cromozomii bicromatidici devin monocromatidici.

B
a)- genotip: Aa;
– fenotip: culoare gri (pentru că se manifestă caracterul dominant).
b) genotipuri: AA, Aa, aa.
c)1:2:1 (AA, Aa, Aa, aa).
– genitorii sunt homozigoţi – AA, aa;
– gameţii produşi de genitorul AA sunt A şi A, iar gameţii produşi de genitorul aa sunt a şi a, deci hibrizii din F1 sunt Aa;
– indivizii din F1 – Aa, produc gamneţii A şi a;
– prin încrucişarea probabilistică a gameţilor produşi de indivizii din F1 rezultă F2:

Gameți A a
A AA Aa
a Aa aa

Subiectul 3:
1) Definiţia respiraţiei: procesul prin care organismele clibererază energia stocată în substanţele organice, în scopul utilizării acesteia, pentru desfăşurarea diverselor activităţi;
2) Enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor, în succesiunea corectă: cavităţi nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii;
Precizarea a câte unei caracteristici structurale – exemplu:
– cavităţile nazale: sunt căptuşite cu o mucoasă bogat vascularizată
– faringele: prezintă muşchi striaţi bine dezvoltaţi;
– laringele: are, în pereţi, numeroşi muşchi şi piese cartilaginoase (exemplu – epiglota);
– traheea: prezintă inele cartilaginoase, care o ţin permanent deschisă; sau: este căptuşită cu o mucoasă care produce
– bronhiile: au inele cartilaginoase; sau: sunt căptuşite cu o mucoasă care produce mucus.
3) Organul respirator implicat în schimburile de gaze – plămânul; Suprafaţa de schimb gazos – peretele alveolo-capilar. T
4) Ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe:
substante organice + O2 -> CO2 + H2O + energie.
5) Două maladii ale sistemului respirator şi câte o cauză pentru fiecare, de exemplu:
– bronşita: inflamarea mucoasei arborelui bronşic
– laringitai inflamarea mucoasei laringelui, datorită unei răceli, unor boli infecţioase, rinitei, sinuzilei. amigdalitei
– astmul bronşic: provocat de spasmul bronhiilor sub influenţa particulelor de praf, de lână, ele umezeală, surmenaj
– TBC: bacilul Koch foarte rezistent în afara organismului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *