Varianta 63 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV063P1

Biologie2009vegetalaV063P2

Biologie2009vegetalaV063P3

Subiectul 1:
A) aparat Golgi, secretor
B) 1.c 2.a 3.d
C) 1.a 2.d 3.a 4.c 5.d
D) 1.f 2.f 3.a 4.a 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă: 1.f Insectele au trei perechi de picioare
Varianta de enunț corectă: 2.f Glandele salivare sunt componente ale glandelor anexe ale tubului digestiv

Subiectul 2:
A1
a) Definiția mutației: orice modificare în structura și funcția materialului genetic fără a fi consecința recombinării genetice
b)Enumerarea a trei modificări: exemple – deleții, duplicații, inversii, translocaţii.
c) Două tipuri de aneuploidii – exemple: 2n+1 = trisomie; 2n+2 = tetrasomie; 2n – 1 = monosomie

A2
a)Numirea a patru clase de vertebrate în ordine evolutivă – exemple: peşti, amfibieni, reptile, păsări; sau, ciclostomi, peşti, amfibieni, reptile; sau amfibieni, reptile, păsări, mamifere.
b)tipuri de fecundaţie – internă şi externă.
c)Variantă de text:
Exemplu: Ca o adaptare la condiţiile aride în care trăiesc reptilele au tegumentul gros și solzos. El este înlocuit periodic, procesul numindu-se năpârlire.

B
a) talie joasă, culoare galbenă, aspect zbârcit
b) AbC; Abc; abC; abc
c) gâmeţii produşi de genitori sunt:
– genitorul AabbCc produce gameţii menţionaţi la punctul b: AbC, Abc, abC, abc;
– genitorul aaBbcc produce gameţii: aBc, abc.

Gameți AbC Abc abC abc
aBc AaBbCc AaBbcc aaBbCc aaBbcc
abc AabbCc Aabbcc aabbCc aabbcc

Sunt valabile oricare trei genotipuri ale indivizilor din F1, la alegere.

Subiectul 3:
1) Sistemele care asigură locomoţia: osos şi muscular:
– sistemul osos in mod pasiv, iar cel muscular în mod activ.
2) – enumerarea oaselor membrelor superioare: humérus, radius, ulnă, carpiene, metacarpiene, falange;
– particularităţi la liliac: oasele sunt foarte uşoare, iar falangele sunt lungi, subţiri şi susţin membrana aripii;
3) Clasificarea animalelor terestre: plantigrade, digitigrade, unguligrade.
– precizarea a câte două exemple din fiecare grupă, de exemplu:
• plantigrade – arici, urs, om;
• digitigrade – pisică, râs, lup;
• unguligrade-porc, oaie, cal.
4) Enumerarea a patru muşchi ai membrelor, de exemplu:
> la membrele superioare – biceps brahial, muşchii – antebraţului;
> la membrele inferioare – croitorul, adductorul lung, muşchii grupului anterior, respectiv posterior, al gambei.
5) Explicarea corelaţiei, de exemplu:
> structurile nervoase care coordonează musculatura striată scheletică se âdaptazea numărul neuronilor care controlează un grup de muşchi, corespunzând volumului muşchilor, preciziei şi fineţii mişcărilor
> de aceea, pe cortexul cerebral uman, zonele din ariile motorii care controlează limba şi mâinile sunt mai bine reprezentate decât cele corespunzătoare muşchilor membrelor inferioare (în fond, limbajul şi munca îl deosebesc fundamental pe om de celelalte animale).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *