Varianta 64 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV064P1

Biologie2009vegetalaV064P2

Biologie2009vegetalaV064P3

Subiectul 1:
A) neted, rugos
B) 1.b 2.a 3.c
C) 1.b 2.b 3.c 4.d 5.a
D) 1.a 2.f 3.a 4.a 5.a 6.f
Varianta de enunț corectă: 2.f Un organism poate avea 2n-1 cromozomi, ca rumare a unei aneuploidii
Varianta de enunț corectă: 6.f O plantă se poate inmulți asexuat prin spori sau fragmente de organe.

Subiectul 2:
A1
a)Ex.: ribozomii şi lizozomii sau reticulul endoplasmatic şi mitocondriile etc.
b) – centrozomul / centrul celular;
– în interfază este alcătuit din doi centrioli, înconjuraţi de centrosferă.
c)- ex. de asemănare – ambele sunt diviziuni indirecte/cariochinetice;
– ex. de deosebire – prin mitoză din celula-mamă diploidă iau naştere două celule-fiice tot diploide iar prin meioză din celula-mamă diploidă iau naştere patru celule-fiice haploide.

A2
a) Ex.: regnul şi încrengătura sau genul şi specia etc.
b) Amphi = dublu; bios = viaţă – amfibienii sunt animale care trăiesc atât pe uscat, cât şi în âpă/realizează trecerea de la mediul acvatic la cel terestru. în stadiul larvar amfibienii au respiraţie
branhială iar ca adulţi au respiraţie pulmo-cutanee.
c)Variantă dc text: Angiospermele cuprind două grupe: dicotiledonate şi monocotiledonate\ din grupa monocotiledonatelor face parte şi grâul care are în sămânţa sa un singur cotiledon.

B
a) Codominanţa este un fenomen de interacţiune între două gene dominante care determină apariţia unui fenotip nou.
b) Femeia – LAl; bărbatul – LBLB
c) ABIV sau Blll

LAl x LBLB (părinți)
LA l LB LB (gameți)
LALB LBl LALB LBl (descendenți)

Subiectul 3:
1) Nutriţia autotrofă constă în sinteza substanţelor organice pornind de la carbon anorganic, de la CO2;
– nutriţia heterotrofă-eonstă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme;
2) Cavitate bucală, faringe, esofag, stomac, intestin subţire.
3) – sucul gastric conţine pepsină; aceasta hidrolizează proteinele până la albumoze şi peptone;
– sucul pancreatic conţine tripsină. chemotripsină, carboxipeptidază, elastază şi colagenază care descompun proteinele până la oligopeptide
– sucul intestinal conţine oligopeptidaze care hidrolizează oligopeptidele până la aminoacizi;
4) Ţesut epitclial de acoperire şi ţesut muscular neted; ţesutul muscular are rol în mişcările stomacului prin care este amestecată hrana cu sucul gastric; ţesutul epitelial de acoperire are rol de protecţie.
5) – prin digestie alimentele sunt descompuse în substanţe simple (nutrimente) care, la nivelul intestinului subţire, trec în sânge şi sunt transportate către celule unde sunt utilizate în metabolismul celular.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.