Varianta 64 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV064P1

Biologie2009vegetalaV064P2

Biologie2009vegetalaV064P3

Subiectul 1:
A) neted, rugos
B) 1.b 2.a 3.c
C) 1.b 2.b 3.c 4.d 5.a
D) 1.a 2.f 3.a 4.a 5.a 6.f
Varianta de enunț corectă: 2.f Un organism poate avea 2n-1 cromozomi, ca rumare a unei aneuploidii
Varianta de enunț corectă: 6.f O plantă se poate inmulți asexuat prin spori sau fragmente de organe.

Subiectul 2:
A1
a)Ex.: ribozomii şi lizozomii sau reticulul endoplasmatic şi mitocondriile etc.
b) – centrozomul / centrul celular;
– în interfază este alcătuit din doi centrioli, înconjuraţi de centrosferă.
c)- ex. de asemănare – ambele sunt diviziuni indirecte/cariochinetice;
– ex. de deosebire – prin mitoză din celula-mamă diploidă iau naştere două celule-fiice tot diploide iar prin meioză din celula-mamă diploidă iau naştere patru celule-fiice haploide.

A2
a) Ex.: regnul şi încrengătura sau genul şi specia etc.
b) Amphi = dublu; bios = viaţă – amfibienii sunt animale care trăiesc atât pe uscat, cât şi în âpă/realizează trecerea de la mediul acvatic la cel terestru. în stadiul larvar amfibienii au respiraţie
branhială iar ca adulţi au respiraţie pulmo-cutanee.
c)Variantă dc text: Angiospermele cuprind două grupe: dicotiledonate şi monocotiledonate\ din grupa monocotiledonatelor face parte şi grâul care are în sămânţa sa un singur cotiledon.

B
a) Codominanţa este un fenomen de interacţiune între două gene dominante care determină apariţia unui fenotip nou.
b) Femeia – LAl; bărbatul – LBLB
c) ABIV sau Blll

LAl x LBLB (părinți)
LA l LB LB (gameți)
LALB LBl LALB LBl (descendenți)

Subiectul 3:
1) Nutriţia autotrofă constă în sinteza substanţelor organice pornind de la carbon anorganic, de la CO2;
– nutriţia heterotrofă-eonstă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme;
2) Cavitate bucală, faringe, esofag, stomac, intestin subţire.
3) – sucul gastric conţine pepsină; aceasta hidrolizează proteinele până la albumoze şi peptone;
– sucul pancreatic conţine tripsină. chemotripsină, carboxipeptidază, elastază şi colagenază care descompun proteinele până la oligopeptide
– sucul intestinal conţine oligopeptidaze care hidrolizează oligopeptidele până la aminoacizi;
4) Ţesut epitclial de acoperire şi ţesut muscular neted; ţesutul muscular are rol în mişcările stomacului prin care este amestecată hrana cu sucul gastric; ţesutul epitelial de acoperire are rol de protecţie.
5) – prin digestie alimentele sunt descompuse în substanţe simple (nutrimente) care, la nivelul intestinului subţire, trec în sânge şi sunt transportate către celule unde sunt utilizate în metabolismul celular.

One thought on “Varianta 64 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − seven =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.