Varianta 69 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV069P1

Biologie2009vegetalaV069P2

Biologie2009vegetalaV069P3

Subiectul 1:
A) conuri, bastonașe
B) 1.d 2.c 3.a
C) 1.d 2.d 3.c 4.d 5.a
D) 1.f 2.a 3.a 4.a 5.f 6.a
Varianta de enunț corectă: 1.f Un organism cu fenotipul AABB formează numar gameți de tip AB.
Varianta de enunț corectă: 5.f Spermatozoizii se formează în tubii seminiferi contorți ai testiculelor.

Subiectul 2:
A1
a) Clasa Peşti.
b) Locomoţie prin înot. nutriţie heterotrolă, respiraţie branhială.
c) Mediul acvatic permite realizarea eficientă a fecundaţiei externe deoarece împiedică deshidratarea celulelor reproducătoare.

A2
a) Membrana celulară – natură lipido-proteică;
Peretele celular – natură celulozo-pectică.
b)Asemănări – două exemple:
– plastidele şi mitocondriile au membrană dublă;
– plastidele şi mitocondriile conţin acizi nucleici;
Deosebire – exemplu: plastidele au rol în fotosinteză, iar mitocondriile au rol în producerea de energie celulară.
c)Variantă de text:
Vacuolele sunt organite mari şi permanente în celulă vegetală, respectiv mici şi temporare în celula animală.

B
a) genotipurile femeii şi bărbatului: aaLBl, AaLBl
b) tipurile de gameți produși de bărbat: ALB, Al, aLB, al
c) grupele de sânge ale copiilor: AB (IV), A (II), B(III), 0(I)

aaLAl x AaLBl (părinți)
aLA al ALB Al aLB al (gameți)

genotipuri descendenți

Gameți ALB Al aLB al
aLA AaLALB AaLAl aLB aaLAl
al AaLBl Aall aaLBl aall

Subietul 3:
1) Numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele: – tactilă şi termică.
2) Localizările receptorilor vestibulari în urechea internă:
– localizare – în urechea internă:
– receptorii vestibulari pt. poziţie în utriculă şi saculă;
– receptorii pt. rotaţie în canale semicirculare.
3) Descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze receptorii auditivi din melcul membranos:
– captarea undei sonore de către Urechea externă şi conducerea ei spre timpan:
– vibraţia membranei timpanice;
– vibraţia oscioarelor din urechea medie;
– vibraţia membranei ferestrei ovale;
– vibraţia lichidelor din urcchea internă;
– vibraţia membranei bazilare;
– contactul celulelor receptoare cu membrana tectoria: formarea
4) Compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între ei- ex.:
– receptorii gustativi şi olfactivi sunt chemoreccptori, localizaţi diferit: receptorii gustativi sunt situaţi în papilele gustative, iar receptorii olfactivi în mucoasa olfactivă.
5) Precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru carc această cauză determină apariţia surdităţii.
– surditatea poate fi provocată de perforarea timpanului deoarece transmiterea vibraţiilor sonore de la urechea externă la cea internă nu se mai realizează eficient.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.