Varianta 71 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV071P1

Biologie2009vegetalaV071P2

Biologie2009vegetalaV071P3

Subiectul 1:
A) auz, echilibru
B) 1.d 2.a 3.c
C) 1.a 2.d 3.c 4.b 5.a
D) 1.f 2.a 3.f 4.a 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă: 1.f Crossingover-ul are loc în timpul profazei 1 a meiozei.
Varianta de enunț corectă: 3.f Enzimele respiratorii sunt localizate pe membrana internă a mitocondriei.

Subiectul 2:
A1
a)Ex.: galiforme, anseriformc.
b)Tegument: uscat, lipsit de glande şi acoperit cu pene, fulgi, puf.
c)Ex.: specii ocrotite: gâscă cu gât roşu, dropia.
Argument: înfiinţarea unei rezervaţii naturale este necesară pentru conservarea biodiversitătii.

A2
a)Ex.: membrana nucleară, carioplasma. nucleolii.
b)Ex.:
– dispar membrana nucleară şi nucleolii;
– se individualizează cromozomii.
c) Variantă de text:
Cromozomii se despiralizează şi se decondensează în telofază retacând fibra de cromatină.

B
a) genotipurile părinţilor: aaBb; Aabb.
b) tipuri de gârneţi: aB; ab; Ab
c) fenotipurile organismelor din F1:
– frunze lanceolate, fructe cu puf;
– frunze ovale; fructe cu puf;
– frunze lanceolate; fructe lâră puf;
– frunze ovale; fructe fără puf;
25% combinaţii homozigotc pentru ambele caractere.

aaBb x Aabb (părinți)
aB ab Ab ab (gameți)
AaBb aaBb Aabb aabb descendenți (F1)

Subiectul 3:
1) Denumirea celulelor reproducătoare la angiospernie: femeieşti – oosfera: bărbăteşti – spermatii;
Denumirea celulei diploide rezultate în urma fecundaţici: zigot (celulă-ou)
2) Denumirea a trei organe utilizate în înmulţirea vegetativă:
– bulbi, tuberculi, rizomi.
3) Structura florii hermafrodite la angiosperme:
Lilemente de susţinere: peduncul, receptacul;
Învelişurile florale: sepale (caliciu), petale (corola);
Partea bărbătească: androceul. Acesta este format din totalitatea staminelor
Fiecare stamină este formată din filament, care susţine antera producătoare de polen.
Partea femeiască: gineceul (pistilul, carpelele). Acesta este alcătuit din ovar cu onile, stil şi stigmat.
4) Clasificare: dicotiledonate; monocotiledonate;
5) Explicaţia:
Angiospermele au sămânţa închisă în fruct deoarece ovulul este închis în ovar, iar după fecundaţie ovulul devine sămânţă iar ovarul devine fruct.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.