Varianta 72 [2009] Geografie (Rezolvat)


Subiectul 1:
A.1.1- Irlanda; 2. 2 – Vilnius; 3 – Bruxelles; 8 – Praga.
B. 1.A;2. C;3. 7.
C.1 -a;2-c;3-d;4-b;5-d.
D.- deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana, spn deosebire de Muntii Alpi care s-au format Tn orogeneza alpina;
– deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa, datorita eroziun mai Tndelungate, decat Muntii Alpi care sunt mai Tnalti datorita recentei Tnaltari;
– asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depoziti glaciare si periglaciare (glacisuri, volum mare de aluviuni, grohotisuri, dezagregari).
E.- extinderea teritoriala si a tipurilor de climat;
– diversitatea treptelor de relief si a altitudinilor.

Subiectul 2:
A.1.1- Prahova, 4 – Motru; 2. 9 – laşi, 11 – Focşani.
B.1.A;2. 3; 3. Sălaj.
C.1.a;2. b;3. b;4. b;5.a.
D.- deosebire: relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D (Subcarpaţii Moldovei) este format dintr-un şir de dealuri şi depresiuni, iar în relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F (Grupa Parâng şi Retezat-Godeanu) apar masive montane individualizate de văi, defilee, păsuri şi depresiuni.
– deosebire: altitudinile unităţii marcate, pe hartă, cu litera D (Subcarpaţii Moldovei) sunt mai reduse, atingând 911 m în culmea Pleşului, iar altitudinile unităţii marcate, pe hartă, cu litera F (Grupa Parâng şi Retezat-Godeanu) sunt mult mai ridicate, atingând 2519 m în vârful Parângul Mare şi 2509 m în vârful Peleaga.
– asemănare: ambele unităţi sunt rezultatul cutărîi scoarţei terestre în orogeneza alpino-carpato-hymalaiană. *
E.1. Prezenţa influenţelor continentale cu precipitaţii reduse (400 mm/an).
2. în substratul*dealurilor şi colinelor se află un strat argilo-marnos, dar şi acţiunile de spădurire.

Subiectul 3:
A.1. iulie;
2. ianuarie;
3. aprox.-18 °C;
4. aprox. 20 °C.
B.1.d-2p; 2.c-2p; 3. d – 2p.
C.1. oricare dintre: Podişul Podolic, Munţii Carpaţi, Câmpia Niprului, Colinele Doneţului – 2p; 2. Nistru şi Nipru – 2p;
3. stepa, molisol (cernoziom) – 2p;
4. cărbunii şi minereul de fier; industria siderurgică şi industria energetică – 2p;
5. Kiev. – 2p.
D.1. – Germania – aproximativ 231 loc/ km2; aproximativ 313 061 euro/loc – 1p; – Finlanda – aproximativ 15,5 loc/ km2; aproximativ 328 809 euro/loc – 1p;
2. – condiţiile fizico-geografice deosebite – 2p;
3. – dezvoltarea economică a celor două ţări – 2p.
E.- un prim argument este acela că ţările sunt situate în regiunea climatului mediteranean, favorabilă culturii măslinului – 2p; .
– un al doilea argument este dat de dezvoltarea acestor ţări; în agricultură predomină gospodăriile mici în care se cultivă măslinul – 2p.

Leave a Reply